Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thanh Sang
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
18 năm
Bộ môn:
Vật liệu xây dựng
Điện thoại:
0437664056
• Nghiên cứu sử dụng vật liệu địa phương làm bê tông xi măng trong xây dựng công trình; Nghiên cứu ứng dụng các loại vật liệu tiên tiến trong xây dựng công trình (bê tông tiên tiến, bê tông Asphalt, thép và vật liệu Composite);  Nghiên cứu quản lý và đảm bảo chất lượng vật liệu, kết cấu trong xây dựng công trình theo phương pháp thống kê và xác suất. Nghiên cứu độ bền của bê tông xi măng, Bê tông Asphalt trong xây dựng công trình giao thông
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2007 Sử dụng bột vỏ ngao nghiền để chế tạo bê tông cát làm lớp dưới mặt đường (Chủ nhiệm đề tài)
2 02-01-2007 Nghiên cứu bê tông chất lượng cao trên cơ sở vật liệu địa phương để xây dựng cầu đường ở Đồng bằng sông cửu Long. (Chủ nhiệm Hạng mục bê tông cát)
3 01-01-2008 Nghiên cứu sử dụng phụ gia tro trấu chế tạo Bê tông cát chất lượng cao, mã số Trường T2008-KH-CNXDGT-47 (Chủ nhiệm đề tài)
4 01-01-2009 Nghiên cứu một số đặc tính cơ học của bê tông cát để chế tạo kết cấu mặt đường ô tô ở Việt nam, mã số Bộ GD&ĐT B2009-04-85 (Chủ nhiệm đề tài)
5 01-01-2010 Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông có cường độ rất cao ứng dụng trong kết cấu cầu và nhà cao tầng (UHSFRPC), mã số Bộ trọng điểm B2010-04-130TĐ, (Thành viên tham gia)
6 01-01-2010 Nghiên cứu sử dụng cát duyên hải Miền Trung làm mặt đường bê tông xi măng cát trong xây dựng đường giao thông nông thôn, Bộ (GTVT) DT104012, (Chủ nhiệm đề tài)
7 01-01-2012 Nghiên cứu ứng dụng bê tông nhiều tro bay làm lớp móng nhà cao tầng, mã số T2012-VKHCNXDGT-47, (Chủ nhiệm đề tài)
8 01-01-2014 Nghiên cứu Phương pháp kiểm tra và đảm bảo chất lượng thi công công trình cầu bê tông, Bộ CTB2014-04-07, (Chủ nhiệm đề tài)
9 01-01-2014 Tham gia biên soạn TCVN 10306 - Bê tông cường độ cao- Thiết kế thành phần mẫu hình trụ
10 01-01-2015 Dự án: Sản xuất thử nghiệm bê tông cát làm đường giao thông nông thôn (Chủ nhiệm dự án)
11 01-01-2015 Chủ trì biên soạn TCVN - Bê tông cát - Thiết kế thành phần và chế tạo
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2006-08-01 Sử dụng phần mềm AUTODESK-SOFDESK Trong thiết kế đường ôtô theo tiêu chuẩn AASHTO, NXB Giao thông Vận tải 2006 (Đồng tác giả)
2 2008-01-01 Bê tông asphalt, NXB Giao thông Vận tải 2008, (Đồng tác giả)
3 2010-01-01 Bê tông asphalt và hỗn hợp asphalt, NXB Giao thông Vận tải 2010 (Đồng tác giả)
4 2011-01-01 Công nghệ bê tông và kết cấu bê tông, NXB Giao thông Vận tải 2011 (Đồng tác giả)
5 2016-12-01 Thiết kế kết cấu theo độ bền, NXB Giao thông vận tải 2016 (Đồng tác giả)
6 2017-02-01 Đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, NXB Giao thông vận tải 2017, (Chủ biên)
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 16-12-2013 04-05-2016 Hồ Văn Quân Nghiên cứu sinh Nghiên cứu độ bền của kết cấu mặt đường bê tông xi măng ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện