Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lê Vĩnh An
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Đường bộ
Điện thoại:
0888681018
• - Thiết kế và quản lý đường ô tô và đường thành phố - Phát triển vật liệu xây dựng bền vững - Sử dụng phế thải chế tạo vật liệu xây dựng - Một số loại bê tông: Bê tông cường độ cao, chất lượng cao, tự lèn, khối lớn
STT Thời gian Nội dung
1 26-06-2006 Tham gia Đề tài NCKH cấp Bộ: “Phân tích – đánh giá các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu mặt đường mềm hiện hành ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp bổ sung, chỉnh sửa và áp dụng khả thi cho các tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện giao thông thực tế”.“Phân tích – đánh giá các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu mặt đường mềm hiện hành ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp bổ sung, chỉnh sửa và áp dụng khả thi cho các tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện giao thông thực tế”.
2 28-09-2007 Tham gia Đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ để tăng cường khả năng chịu kéo và chống nứt cho bê tông asphalt mặt cầu và đường nâng cấp”.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 28-06-2009 28-08-2009 Trường ĐH kỹ thuật Darmstadt, Cộng hòa liên bang Đức Nghiên cứu chương trình đào tạo, viết bài giảng.
2 01-10-2010 28-01-2014 Đại học Toulouse, Cộng hòa Pháp Luận án Tiến sỹ: "Comportement des bétons autoplaçants par temps chaud". Link: http://thesesups.ups-tlse.fr/2296/
3 17-10-2017 19-10-2017 Học viện Ngoại giao Khóa học: "Kỹ năng thiết kế CTĐT, bồi dưỡng và sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực".
4 16-07-2018 18-07-2018 AUF, CNFp Hà Nội - 26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội Tập huấn: « Hội thảo chuyển giao kinh nghiệm ứng dụng CNTT-TT triển khai đào tạo hỗn hợp »
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2018-08-28 Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện