Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đặng Minh Tân
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Đường bộ
Điện thoại:
+84983996556
• Đường bộ và kỹ thuật giao thông đường bộ
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-10-2009 01-10-2012 Nhật Bản Nghiên cứu sinh
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2009-01-01 Thiết kế cảnh quan môi trường đường ôtô, Nhà xuất bản Xây Dựng
2 2016-06-01 Đường đô thị và tổ chức giao thông, Nhà xuất bản GTVT, tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung.
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 Học viên

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện