Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đỗ Anh Tú
Năm sinh:
1979
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Cầu hầm
Điện thoại:
0947989218
• Bê tông khối lớn trong xây dựng cầu hầm; Phân tích ứng xử của kết cấu; Độ tin cậy kết cấu công trình, dao động ngẫu nhiên
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện