Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đỗ Anh Tú
Năm sinh:
1979
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Cầu hầm
Điện thoại:
0947989218
• Thermomechanical behavior of concrete materials and concrete structures (Ứng xử cơ-nhiệt của vật liệu bê tông và kết cấu bê tông)
• Dynamics of bridge structures (Động lực học kết cấu cầu)
• Numerical methods in civil engineering (Phương pháp số trong kỹ thuật xây dựng công trình)
• Bridge engineering
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện