Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Tạ Duy Hiển
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
8 năm
Bộ môn:
Kết cấu
Điện thoại:
3.7661775
• 1. Computational mechanics: FEM, Isogeomtric analysis, Meshfree.
• 2. Structural mechanics: Dynamic of structures, composite. structures, Reinforced concrete and steel structures.
• 3. Probabilistic mechanics and structural reliability.
STT Thời gian Nội dung
1 01-04-2011 Đề tài NCKH cấp bộ: Nghiên cứu, phân tích sự làm việc của kết cấu bê tông cốt thép có xét đến sự giảm độ cứng do nứt, B2009 - 04-100, 2011.
2 20-12-2016 Đề tài NCKH cấp Trường: T2016-CT-69 Tính tấm uốn chịu tải trọng ngẫu nhiên bằng phương pháp phân tích đẳng hình học
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 03-02-2015 20-04-2016 Korea Phản biện cho báo quốc tế (thuộc danh mục ISI): "STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, An International Journal"
2 01-03-2016 12-04-2016 Hà Nội Phản biện cho báo quốc tế (thuộc danh mục ISI) "Latin American Journal of Solids and Structures"
3 10-02-2017 10-03-2017 Hà Nội Phản biện cho báo quốc tế (thuộc danh mục ISI) "Composite Structures"
STT Thời gian Bài báo
1 12-04-2012 Exact solutions for infinite uniform lamina composite beam, COSEIK, April.12-13, 2012
2 15-12-2012 Analytical and Numerical Solutions of Functionally Graded Beams on Spring Supports", 2nd International Conference on Computational Design in Engineering (CODE2012), pp.83, Nov. 13-16, 2012
3 10-04-2013 Closed-form solution for the dynamic response of functionally graded rectangular plates using a classical plate theory, COSEIK. April 11-12, 2013
4 12-12-2013 Analytical solution for the transient response of functionally graded rectangular plates subjected to moving loads, 2013 APCOM&ISCM Dec. 11-14, Singapore
5 24-04-2014 Probabilistic response of cantilever beam with spatially random elastic modulus, KOSACS. April 24-25 2014.
6 20-08-2014 The effect of random material properties on the probabilistic behavior of functionally graded plates", 2014 11th world congress on computational mechanics (WCCM XI) MS269b, July 20-25, Barcelona, Spain 2014.
7 01-12-2014 Eigen Analysis of Functionally Graded Beams with Variable Cross-Section Resting on Elastic Supports and Elastic Foundation. Structural Engineering and Mechanics (ISI), Volume 52, Number 5, December 2014
8 01-12-2014 Dao động của dầm sandwich lõi mềm trên nền đàn hồi nhớt chịu lực tập trung di động đều, Tạp chí Cầu đường số 12, tháng 12 năm 2014.
9 01-10-2015 Analytical solution for the dynamic response of functionally graded rectangular plates resting on elastic foundation using a refined plate theory. Applied Mathematical Modelling (ISI), Volume 39, Issue 20, 15 October 2015
10 15-11-2015 Tính tấm uốn chịu tải trọng ngẫu nhiên bằng phương pháp phân tích đẳng hình học. Hội thảo khoa học GV trẻ DHGTVT 11-2015
11 28-07-2016 Dao động của dầm composite lớp trên nền đàn nhớt chịu lực tập trung di động đều, Hội nghị Khoa học Toàn Quốc “Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng” - Nha Trang 2016
12 19-09-2016 Phân tích tấm uốn chịu tải trọng ngẫu nhiên bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo, Tạ Duy Hiển, Nguyễn Thị Nhung, Lê Quỳnh Nga. Tạp chí GTVT 9/2016
13 14-10-2016 Investigation into the effect of random load on the variability of response of plate by using monte carlo simulation.International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET).Volume:7,Issue:5,Pages:169-176.
14 20-11-2016 Phương pháp chính xác tính dầm dài vô hạn bằng phương trình ba mô men hoặc phương trình ba chuyển vị, Tạp chí Cầu Đường 11-2016
15 30-12-2016 Tính toán dao động của dầm composite trên nền đàn nhớt chịu tải trọng điều hòa bằng phương pháp giải tích. Tạp chí Khoa học GTVT - Số 55, 12-2016
16 30-03-2017 Study on the mechanical properties of the fly ash geopolymer concrete. Tran Viet Hung, D.V Dong, N.N Long and T.D Hien International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET).Volume:7,Issue:5, Pages:169-176.
17 28-04-2017 Tính ổn định của thanh mặt cắt thay đổi có liên kết đàn hồi bằng phương phápphần tử hữu hạn. Tạp chí Cầu Đường 4-2017
18 01-05-2017 Stochastic isogeometric analysis of free vibration of functionally graded plates considering material randomness. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (SCI, IF [2016] =3.47. Volume 318, 1 May 2017, Pages 845–863
19 01-06-2017 Stochastic buckling behaviour of laminated composite structures with uncertain material properties. Aerospace Science and Technology (SCI IF [2016]= 1.75) Volume 66, July 2017, Pages 274–283
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2018-03-15 ...

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện