Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Trung Hiếu
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
Bộ môn:
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
Điện thoại:

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện