Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Vũ Hà
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
2003 năm
Bộ môn:
Công trình giao thông công chính và môi trường
Điện thoại:
0437663020
• Quy hoạch Đô thị, Quy hoạch Giao thông, Kiến trúc Cảnh Quan, Giao thông Công chính, Công nghệ Thi công.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện