Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Bá Đồng
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Địa kỹ thuật
Điện thoại:
0904693368
• Nghiên cứu về địa kỹ thuật bao gồm các vấn đề về đất đá, ổn định nền đất, các vấn đề về nền móng và xử lý nền đất yếu
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện