Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thạch Bích
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
13 năm
Bộ môn:
Cầu hầm
Điện thoại:
0983047881
• ▪ Thiết kế cấu thép ▪ Thiết kế đường hầm và metro ▪ Xây dựng đường hầm và metro
STT Thời gian Nội dung
1 10-10-2008 Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng công nghệ TBM trong xây dựng đường hầm và metro tại các đô thị lớn tại Việt Nam . 2008
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2012-03-26 Ví dụ tính toán thiết kế Cầu dầm thép trên đường otô. Nhà xuất bản GTVT. Tháng 3 /2012

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện