Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Thanh Hải
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
13 năm
Bộ môn:
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
Điện thoại:
0982246268
• Triết học tôn giáo
STT Thời gian Nội dung
1 01-10-2007 Những điều kiện chủ quan và những nhân tố khách quan trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Triết học ở Trường Đại học Giao thông Vận tải
2 01-06-2014 Quan điểm của Mác-Ăng ghen về nguồn gốc và bản chất của tôn giáo, vận dụng quan điểm này để giải quyết vấn đề tôn giáo ở nước ta hiện nay - Đề tài Cấp trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-10-2003 01-10-2006 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Khoa Triết học Cao học
2 01-10-2011 01-10-2014 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Khoa Triết học Nghiên cứu sinh
STT Thời gian Bài báo
1 10-05-2005 “Một vài suy nghĩ về khái niệm hài hòa trong Mỹ học và sự hài hòa trong cuộc sống” - Khoa học giao thông vận tải
2 15-05-2007 “Bước đầu khảo cứu về vấn đề con người từ Tôma Aquinô tới Jacques Maritain” - Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Những vấn đề về triết học phương Tây thế kỷ XX. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội
3 14-12-2008 “Một vài suy ngĩ về khái niệm nhân vị” - Khoa học giao thông vận tải
4 12-03-2010 “Về vấn đề sở hữu và xóa bỏ chế độ tư hữu trong “Tuyên ngôn Đảng cộng sản” của Mác-Ăng ghen” - Khoa học giao thông vận tải
5 02-05-2013 “Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt – Nét đẹp trong truyền thống văn hóa hiện nay cần được phát huy” - Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Tôn giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nhà xuất bản tôn giáo
6 02-08-2013 “Một vài suy nghĩ về vai trò của phương pháp luận duy vật biện chứng” - Khoa học giao thông vận tải
7 01-03-2014 “Tôn giáo và văn hóa (qua phân tích Thomas Aquino với văn hóa Trung cổ hậu kỳ” - Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Tôn giáo và văn hóa. Nhà xuất bản tôn giáo
8 02-07-2014 “Lý trí và niềm tin trong triết học, thần học Tôma Aquinô” - Tạp chí nghiên cứu tôn giáo
9 01-11-2014 “Mối quan hệ giữa tôn giáo và chân lý trong triết học của Tôma Aquinô” Tạp chí nhân lực khoa học xã hội
10 23-04-2015 “Ý nghĩa của triết học Tôma Aquinô trong việc giải quyết các vấn đề của con người trong thời đại khoa học” - Tạp chí nhân lực khoa học xã hội
11 12-11-2015 Một vài suy nghĩ về nhân sinh quan của Tôma Aquinô và ý nghĩa của nó Khoa học giao thông vận tải
12 04-05-2016 “Triết học tôn giáo với những vấn đề nhân sinh quan: Lý luận và thực tiễn” - Nhà xuất bản Tôn giáo
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-06-10 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin
2 2016-10-25 Tư tưởng triết học của Tôma Aquinô

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện