Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đào Duy Lâm
Năm sinh:
1979
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy
Điện thoại:
+84.965586298
• Chẩn đoán, đánh giá kết cấu công trình cầu / Evaluation of bridge structural behavior;
• Phân tích ứng xử dẻo trong xây dựng / Plastic analysis in civil engineering;
• Giải pháp Vật liệu mới và công nghệ mới đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong xây dựng / New materials and new construction technologies solutions for Sustainable Development;
• Thiết kế tối ưu trong xây dựng / Optimal design in civil engineering;
• Công trình giao thông đô thị / Urban transport works. Web: lâmutc.vn
STT Thời gian Nội dung
1 ~ 30 đề tài/dự án NCKH đã thực hiện, một số công trình tiêu biểu như sau (http://lâmutc.vn):
2 28-06-2012 Đề tài NCKH cấp Bộ GD và ĐT năm 2009-2011: “Nghiên cứu ứng dụng thép chịu thời tiết áp dụng cho xây dựng cầu ở Việt Nam”. Thư ký đề tài.
3 22-08-2013 Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 9860:2013 Kết cấu cọc ván thép trong công trình giao thông - Yêu cầu thiết kế”. Thư ký biên soạn.
4 29-11-2014 Đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2014 (Trường ĐH GTVT): “Nghiên cứu giải pháp thay thế cáp cho cầu dây văng đang khai thác”, Mã số T2014-CT-16. Chủ nhiệm đề tài.
5 20-10-2015 Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 10834:2015 Thiết kế móng cọc ống thép dạng cọc đơn cho công trình cầu”. Thư ký biên soạn.
6 29-12-2015 Đề tài NCKH cấp Bộ GTVT năm 2015: “Nghiên cứu đánh giá các hệ thống quan trắc hiện hành cho cầu dây văng và dây võng tại Việt Nam”, Mã số DT154001. Chủ nhiệm đề tài.
7 30-09-2016 Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia : “TCVN 11520:2016 Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi – Yêu cầu Thiết kế”. Chủ trì biên soạn.
8 29-11-2016 Đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2016 (Trường ĐH GTVT): “Nghiên cứu lựa chọn giải pháp kết cấu trụ nhiều tầng cho nút giao thông lập thể trong điều kiện Việt Nam”, Mã số T2016-CT-74. Chủ nhiệm đề tài.
9 31-05-2017 Đề tài NCKH cấp Bộ 2014-2016: “Nghiên cứu giải pháp sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, Mã số CTB2014-04-08. Thành viên chính.
10 14-09-2017 Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia : “Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi – Yêu cầu Thi công và nghiệm thu”. Thư ký biên soạn.
11 31-12-2017 Đề tài NCKH cấp Bộ 2016-2017: "Nghiên cứu công nghệ chế tạo và lắp đặt khe co giãn thép kiểu răng lược áp dụng cho công trình cầu trên đường cao tốc ở Việt Nam", Mã số B2016-GHA-04. Thành viên chính.
12 18-12-2018 Đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2018 (Trường ĐH GTVT): “Phân tích và lựa chọn kết cấu nhịp dầm BTCT DƯL lắp ghép kiểu mới cho cầu cạn trên đường cao tốc ở Việt Nam”, Mã số T2018-CT-022. Chủ nhiệm đề tài.
13 31-12-2019 Đề tài NCKH cấp Bộ GTVT năm 2019: “Nghiên cứu nhận dạng và quản lý rủi ro kỹ thuật công trình cầu trên đường cao tốc”, Mã số DT194048. Chủ nhiệm đề tài.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-12-2003 Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam Giảng dạy và nghiên cứu
2 01-11-2006 12-11-2009 INSA Rennes, France Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng. Doctoral thesis: "A posteriori error estimation for non-associated plasticity problems"
3 30-05-2011 30-06-2011 Ecole des Mines d'Albi-Carmaux, France Trao đổi giảng dạy và nghiên cứu cho chương trình vật liệu và công nghệ Việt - Pháp
4 23-07-2011 08-08-2011 Civil & Environmental Engineering Department, Waseda University, Japan Trao đổi nghiên cứu về kết cấu mới và công nghệ mới trong xây dựng
5 25-05-2013 20-06-2013 LGCGM, INSA Rennes, France Trao đổi nghiên cứu về kết cấu xây dựng
6 30-09-2013 29-10-2013 School of Civil Engineering, University of Leeds, UK Trao đổi giảng dạy và nghiên cứu cho chương trình tiên tiến
7 23-07-2014 27-07-2014 NSSMC, Japan Trao đổi nghiên cứu về công nghệ mới trong xây dựng
8 18-06-2018 30-06-2018 INSA Rennes, France Trao đổi về giảng dạy và nghiên cứu
9 15-10-2019 20-10-2019 Singapore Polytechnic Tập huấn về CDIO - Master Trainers
10 11-12-2019 19-12-2019 PARI, Japan Trao đổi nghiên cứu về quản lý vòng đời công trình
STT Thời gian Bài báo
1 Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Thái Minh Quân, Đào Duy Lâm, Mô phỏng ứng xử uốn thuần túy của kết cấu ống thép nhồi bê tông, Tạp chí Giao thông vận tải, số 1+2/2020. ISSN 2354-0818
2 01-03-2004 Phương pháp phần tử rời rạc và ứng dụng trong xây dựng công trình, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 3/2004. ISSN 1859-459X
3 15-11-2005 Phân tích mặt tiếp xúc đất và kết cấu bằng phương pháp phần tử rời rạc, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 11/2005. ISSN 1859-2724
4 15-11-2008 Phân tích mô hình đàn dẻo tái bền von Mises bằng phương pháp PTHH, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 11/2008. ISSN 1859-2724
5 28-11-2008 A Variational Stress Update Algorithm for the Non-Associated Drucker-Prager Model, Proceedings of CSM2008: The International Conference on Computational Solid Mechanics
6 15-11-2010 Cấu tạo và đặc tính kĩ thuật mối nối hầm dìm áp dụng cho dự án hầm Thủ Thiêm Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 11/2010. ISSN 1859-2724
7 18-11-2010 Design and technical aspects of Immersed tunnel joint applied to Thu Thiem tunnel in Vietnam, Proceedings of CIGOS-2010: High-rise buildings and Underground structures, Paris
8 01-03-2011 Đánh giá ảnh hưởng lực trong dây cáp xiên của cầu dây xiên bằng phương pháp đo đạc tần số dao động, Tạp chí Thí Nghiệm & Kiểm Định Xây Dựng, số 3/2011
9 01-08-2011 A family of bi-potentials describing the non-associated flow rule of pressure-dependent plastic models, Acta Mechanica 220.1-4 (2011): 237-246. (SCI-ISI journal)
10 20-11-2012 An investigation on the application of weathering steel to bridge structure in Vietnam, Developing Bridge and Road Construction Technologies in Vietnam, 2012 (Kỷ yếu KH hội nghị quốc tế về Phát triển công nghệ xây dựng cầu đường tại Việt Nam, Bộ GTVT)
11 01-03-2013 Ðánh giá hiệu quả sửa chữa khôi phục cầu Bính thông qua kết quả thử tải kiểm định, Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng, số 3/2013. ISSN 1859-3194
12 01-06-2013 Phân tích các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật dầm bản lắp ghép trong cầu trên đường ô tô, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, số 6/2013. ISBN 1859-4794
13 03-10-2013 Đánh giá hiệu quả công tác sửa chữa khôi phục đối với lực căng trong hệ dây xiên cầu Bính, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 10/2013. ISSN 1859-2724
14 15-11-2013 CFD Công cụ kỳ diệu trong thiết kế tối ưu, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 11/2013. ISSN 1859-2724
15 25-02-2014 Modern tools for bridge health monitoring, Proceedings of National Symposium with international participation on Vibration and Control of Structures under Wind Action, 2014. ISBN 978-604-911-943-9
16 15-07-2014 Nghiên cứu và đánh giá giải pháp thay thế cáp dây văng dạng bó sợi song song tại cầu Bính, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 7/2014. ISSN 1859-459X
17 11-05-2015 A bi-potential update algorithm for the non-associated plasticity model with hardening, Proceedings of CIGOS-2015: Innovations in Construction, Paris, France. ISBN 978-2-7466-7235-2
18 12-05-2015 Analysis of stayed-cable replacing solution for in-service cable stayed bridge in Vietnam, Proceedings of CIGOS-2015: Innovations in Construction, Paris, France. ISBN 978-2-7466-7235-2
19 03-10-2015 Phân tích các mô hình tính toán cầu dầm thép liên hợp bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 10/2015. ISSN 1859-459X
20 03-11-2015 Dao Duy Lam, Nguyen Thi Tuyet Trinh (2015), Nghiên cứu hệ liên kết giữa móng cọc ống thép dạng giếng và bệ trụ cầu áp dụng tại Việt Nam, Kỷ yếu KH Hội nghị Khoa học Giảng viên trẻ Khoa công trình, Trường ĐH GTVT, 2015. ISBN 987-604-76-0698-4
21 15-11-2015 Nghiên cứu giải pháp thiết kế hệ thống quan trắc cầu dây văng phù hợp với điều kiện Việt Nam,Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 11/2015. ISSN 1859-2724
22 25-11-2015 Dao Duy Lam, Nguyen Viet Trung (2015), Evaluation of the current Health Monitoring Systems for Cable-stayed Bridge in Vietnam, Proceedings of 16th Asia Pacific Vibration Conference, 2015. ISBN 978-604-938-726-5.
23 06-01-2016 BHMS for cable-stayed bridges in Vietnam: Current status and Future researches, EASEC 14: East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction, 2016. ISBN 978-604-82-1684-9
24 01-03-2016 Nghiên cứu đánh giá các giải pháp chống ăn mòn tiên tiến cho gối thép của công trình cầu ở Việt Nam, Tạp chí Giao thông Vận tải-Bộ GTVT, số 3/2016. ISSN 2354-0818
25 18-07-2016 Các giải pháp thiết kế trụ nhiều tầng cho nút giao thông đô thị, Tạp chí Giao thông Vận tải-Bộ GTVT, số 7/2016. ISSN 2354-0818
26 24-11-2016 Dao Duy Lam, Nguyen Thi Tuyet Trinh (2016), Research on resistance factor of bearing capacity for Steel Rotation Pile foundation in Vietnam, Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development - Geotec Hanoi 2016, Phung (edt). ISBN 978-604-82-0013-8
27 26-11-2016 Dao Duy Lam, Nguyen Thi Tuyet Trinh (2016), LRFD method for Steel Rotation Pile foundation design in Vietnam, Special issue for ICSCE 2016: International Conference on Sustainability in Civil Engineering, Tạp chí Giao thông Vận tải, Bộ GTVT. ISSN 2354-0818
28 01-12-2016 Nguyễn Thanh Bình, Phạm Duy Hữu, Đào Duy Lâm (2017), Ứng dụng phương pháp thống kê trong quản lý chất lượng bê tông công trình cầu, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 55, 12/2017. ISSN 1859-2724
29 12-07-2017 Lam D.D. (2018) A Posteriori Error Estimation for the Non-associated Plasticity Drucker-Prager Model with Hardening. In: Shehata H., Rashed Y. (eds) Numerical Analysis of Nonlinear Coupled Problems. GeoMEast 2017. Sustainable Civil Infrastructures. Springer
30 10-11-2017 Dao Duy Lam, Nguyen Viet Trung (2017), Solution to Improve the Efficiency of BHMS for Bridge Maintenance in Vietnam, Proceedings of Smart Management of Infrastructures International Conference, UTC, 2017. ISBN
31 01-02-2018 Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Đào Duy Lâm, Mạc Văn Hà, Hoàng Long (2018), Nghiên cứu thí nghiệm xác định độ bền mỏi của khe co giãn răng lược, Tạp chí Giao thông vận tải, số 1+2/2018. ISSN 2354-0818
32 20-06-2018 Dao Duy Lam, Nguyen Viet Trung, Nguyen Quang Huy (2018) Solution pour améliorer la maintenance des ponts, 36èmes Rencontres de l’AUGC, Saint Etienne, France.
33 26-09-2018 Dao Duy Lam, Nguyen Thi Tuyet Trinh (2018). DESIGN METHOD FOR STEEL ROTATION PILE FOUNDATION IN VIETNAM. In: Nguyen Canh Thai & Nguyen Cao Don (Eds), Proceedings of the International Symposium on Lowland Technology 2018, Hanoi, Vietnam. Construction Publishing House. ISBN: 978-604-82-2483-7
34 24-11-2018 Dao Duy Lam, Vu Thi Tuyet, Le Duc Anh (2018). New solution of precast prestressed concrete simple span girders for expressway bridge, Special issue for ICSCE 2018: International Conference on Sustainability in Civil Engineering, Tạp chí Giao thông Vận tải, Bộ GTVT. ISSN 2354-0818
35 25-11-2018 Lam L.H., Lam D.D. (2019) Application of Nano-Silica in Concrete Bridges in Vietnam for Sustainable Development. In: Rodrigues H., Elnashai A. (eds) Advances and Challenges in Structural Engineering. GeoMEast 2018. Sustainable Civil Infrastructures. Springer
36 19-04-2019 Dao, D. L., Nguyen, V. T., & Nguyen, Q. H. (2019). Solution pour améliorer la maintenance des ponts. Academic Journal of Civil Engineering, 36(1), 370-373. https://doi.org/10.26168/ajce.36.1.89
37 22-12-2019 Lê Đức Anh, Đào Duy Lâm, Nguyễn Trọng Đồng (2019), Nhận dạng rủi ro kỹ thuật công trình cầu trên đường cao tốc tại Việt Nam, Tạp chí Giao thông vận tải, số 12/2019, ISSN 2354-0818
38 01-01-2020 Tran K.H., Imanzadeh S., Taibi S., Dao D.L. (2020) Liquefaction Behavior of Dense Sand Relating to the Degree of Saturation. In: Duc Long P., Dung N. (eds) Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 62. Springer, Singapore
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2004-12-01 Các ví dụ tính toán cầu BTCT theo Tiêu chuẩn mới 22TCN 272-01(tập 1), Nhà xuất bản Xây dựng, 2004 (tái bản 2008, 2012, 2014)
2 2005-12-01 Các ví dụ tính toán dầm cầu I, T, super-T bằng BTCT dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05, Nhà xuất bản Xây dựng, 2005 (ISBN 978.604.82.0666.6, tái bản 2008, 2012, 2015)
3 2006-10-03 Từ điển Anh-Việt chuyên ngành Cầu, Nhà xuất bản Xây dựng, 2006 (tái bản 2011)
4 2012-08-08 Công nghệ lao lắp dầm BT CT dự ứng lực, Nhà xuất bản Xây dựng, 2012
5 2012-11-20 Hướng dẫn sử dụng Thép chịu thời tiết cho công trình cầu ở Việt Nam (Sách song ngữ), Nhà xuất bản Khoa học công nghệ, 2012
6 2015-10-03 MSheet Tính toán thiết kế tường cừ và cọc, Nhà xuất bản Xây dựng, 2015 (ISBN 978.82.1473.9)
7 2015-11-20 Hướng dẫn thiết kế và ví dụ tính toán móng cọc ống thép dạng giếng theo Tiêu chuẩn TCCS 03/2012-TCĐBVN (Sách song ngữ), Nhà xuất bản Xây dựng, 2015 (ISBN 978.604.82.1583.5)
8 2019-03-18 Thiết kế và ví dụ tính toán theo Tiêu chuẩn TCVN 11520:2016 Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi – Yêu cầu thiết kế (Sách song ngữ), Nhà xuất bản Xây dựng, 2019 (ISBN 978.604.82.2728.9)
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 21-06-2012 03 Nghiên cứu sinh ngành Xây dựng Công trình đặc biệt. Đang thực hiện. web: ctgtttp.utc.edu.vn; lâmutc.vn
2 01-10-2012 31-12-2018 ~20 Học viên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông và ngành Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện