Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Duy Linh
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
Bộ môn:
Đường ôtô và Sân bay
Điện thoại:

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện