Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Khắc Dương
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Đường bộ
Điện thoại:
0904276111
• Sự hoạt động của hệ thống/ tuyến giao thông công cộng đô thị; Hệ thống xe buýt nhanh (BRT); Chất lượng phục vụ (QOS) của hệ thống/ tuyến xe buýt đô thị; Mức độ phục vụ của dòng xe hỗn hợp trong đô thị; Phân tích hiệu quả hoạt động của các tuyến giao thông công cộng.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-05-2008 01-07-2009 Đại học Giao thông Vận tải, Việt Nam Luận án Thạc sỹ
2 27-10-2014 01-03-2018 Đại Học Công Nghệ Queensland, Australia Chương trình tiến sĩ
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện