Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Trọng Hiệp
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
13 năm
Bộ môn:
Đường ôtô và Sân bay
Điện thoại:
0972336548
• Kỹ thuật xây dựng Đường ôtô và Sân bay Quy hoạch và Quản lý đô thị
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 26-06-2009 24-08-2009 Đại học Kỹ thuật Darmstadt, CHLB Đức Thực tập sinh
2 01-04-2011 31-03-2014 Đại học Kyoto, Nhật Bản Nghiên cứu sinh
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện