Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Bảo Việt
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
Bộ môn:
Kỹ thuật hạ tầng đô thị
Điện thoại:

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện