Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Văn Khôi
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật điện
Điện thoại:
0971385813
• Kỹ thuật tối ưu
• Kỹ thuật đo lường
• Thiết bị biến đổi năng lượng DC/DC, DC/AC
STT Thời gian Nội dung
1 02-12-2008 “Nghiên cứu thiết kế module nguồn 3 pha công suất nhỏ (1,5KW) phục vụ cho thí nghiệm và NCKH”, đề tài NCKH cấp trường, mã số T2008-ĐĐT-36, chủ nhiệm đề tài.
2 01-12-2010 “Nghiên cứu giải pháp thiết kế máy đếm xe tự động ứng dụng trong các hệ thống điều hành giao thông tiên tiến ”, đề tài NCKH cấp trường, mã số T2010-ĐĐT-67, Chủ nhiệm đề tài.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2008 30-12-2008 “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ điện khí hóa đường sắt và điện giao thông thành phố tới năm 2025 ở Việt Nam”, đề tài NCKH cấp bộ, mã số B2008-04-57, Người tham gia thực hiện.
2 27-12-2009 27-06-2010 Đại học Giao thông Tây Nam Thực tập chuyên môn
3 01-01-2014 01-09-2014 “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo phần điều khiển cho scanner siêu âm công nghiệp”, đề tài NCKH cấp bộ, 2014/2015, Người tham gia thực hiện.
STT Thời gian Bài báo
1 01-03-2010 “Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển SVPWM trong các hệ truyền động điện trên các phương tiện đoàn tàu điện”, Tạp trí khoa học Giao thông Vận tải số 29, tháng 3/2010, trang 128-136.
2 01-03-2010 “Giải pháp thiết kế thiết bị đếm xe tự động ứng dụng trong các hệ thống quản lý và điều hành giao thông thời gian thực”, Tạp trí khoa học Giao thông Vận tải số 29, tháng 3/2010, trang 20-28.
3 01-11-2010 “Nghiên cứu công nghệ truyền động điện trên các phương tiện giao thông điện khí hóa”, Tạp trí khoa học Giao thông Vận tải số 32, tháng 11/2010, trang 99-105.
4 01-11-2010 “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm bộ điều khiển động cơ ba pha công suất nhỏ sử dụng module công suất tích hợp IRAM”, Tạp trí khoa học Giao thông Vận tải số 32, tháng 11/2010, trang 113-121
5 01-05-2016 "Design and manufacturing control system of scanner for PAUT and TOFD testing in large size pipelines",Termotehnica/Thermal Engineering Journal, ISSN-L 1222-4057, 5-2016, P.43-46
6 01-12-2016 "Optimal PMU Placement in Multi-configuration Power Distribution Networks", Advances in Computer Science Research, Vol.50, P.508-514
7 01-03-2017 "Optimal placement of phasor measurement unit for observation reliability enhancement", Journal of Electrical Engineering and Technology, Vol. 12, No. 3, P. 996-1006
8 01-03-2018 "Optimal PMU placement using modified greedy algorithm", Journal of Control, Automation and Electrical Systems, Vol.29, No.1, P.99-109
9 01-02-2019 "Optimal Placement of Phasor Measurement Unit based on Bus Observation Reliability", Recent Advances in Electrical & Electronic Engineering, Vol. 12, No. 1, P. 68-78
10 16-12-2019 "Quy hoạch tối ưu vị trí trạm điện kéo trong hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị sử dụng thuật toán quy hoạch nguyên",Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải,70(4), 264-278.
11 03-07-2020 "Ước lượng năng lượng thu hồi tại các trạm điện kéo dựa trên mô hình mạng công suất"
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2008-12-01 Bài giảng: Tự động hóa quá trình sản xuất
2 2014-04-22 Bải giảng: Điều khiển thủy khí

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện