Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phí Hồng Thịnh
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Địa kỹ thuật
Điện thoại:
0904766569
• Sụt lún mặt đất; Xử lý nền đất yếu; Ổn định bờ dốc đá; Các thông số ĐKT.
STT Thời gian Nội dung
1 01-09-2011 Dự án nghiên cứu tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển cảng Sihanoukville - tỉnh Sihanoukville - Vương Quốc Campuchia - Chủ đầu tư: JICA - Hạng mục: Khảo sát địa kỹ thuật
2 01-11-2011 Dự án cảng biển nước sâu Cửa Lò - tỉnh Nghệ An - Việt Nam - Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vận tải Quốc tế - Hạng mục: Khảo sát địa kỹ thuật
3 30-11-2012 Dự án xây dựng Cầu Nhật Tân - Gói thầu số 2 - Hạng mục: Khảo sát địa kỹ thuật
4 30-04-2014 Các dự án nghiên cứu đầu tư đường theo hình thức BOT và PPP: Cầu Bạch Đằng - tỉnh Quảng Ninh; Đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An; Đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa - Chủ đầu tư: Tập đoàn Phúc Lộc - Hạng mục: Chuẩn bị đầu tư
5 01-11-2015 Dự án phát triển giao thông Đồng bằng Bắc bộ - Cầu vượt sông Đáy - Ninh Cơ - tỉnh Nam Định - Việt Nam - Chủ đầu tư: Bộ GTVT - Hạng mục: Khảo sát địa kỹ thuật
6 01-05-2016 Dự án nghiên cứu phát triển cảng container mới tại Cảng Sihanoukville - tỉnh Sihanoukville - Vương Quốc Campuchia - Chủ đầu tư: JICA - Hạng mục: Khảo sát địa kỹ thuật
7 01-08-2016 Dự án điện gió xa bờ Phú Cường 1 - tỉnh Sóc Trăng - Việt Nam - Chủ đầu tư: Tập đoàn Phú Cường - Hạng mục: Khảo sát địa kỹ thuật
8 01-08-2017 Dự án khảo sát thu thập số liệu để phát triển cảng Matarbari tại CHND Bangladesh - Chủ đầu tư: JICA - Hạng mục: Khảo sát ĐCCT và Địa hình
9 09-08-2019 Dự án mở rộng cảng Sihanoukville - tỉnh Sihanoukville - Vương Quốc Campuchia - Chủ đầu tư: Cảng Sihanoukville - Hạng mục: Khảo sát địa kỹ thuật
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-09-2002 01-12-2005 Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội Học viên cao học chuyên ngành Địa chất công trình với đề tài "Nghiên cứu, đánh giá và dự báo hiện tượng bồi lắng khu vực cảng Cửa Lò - Nghệ An trong điều kiện đã xây dựng đê chắn cát phía Nam và kiến nghị giải pháp công trình bổ sung thích hợp"
2 06-02-2010 08-04-2014 Trường ĐH Bách khoa Nghiên cứu Quốc gia Tomsk - LB Nga NCS chuyên ngành Địa chất công trình với đề tài "Оценка И Прогноз Оседания Земной Поверхности В Результате Извлечения Подземных Вод На Территорииг. Ханой (Вьетнам)" (Đánh giá và dự báo hiện tượng lún mặt đất do khai thác nước ngầm khu vực thành phố Hà Nội, Việt Nam)
3 01-01-2011 01-12-2011 Hà Nội Thành viên tham gia đề tài "Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ quan trắc tự động sự biến đổi động thái và tính chất của nước ngầm nhằm cảnh báo và giảm nhẹ thiệt hại của một số dạng tai biến địa chất" do Viện Địa chất chủ trì
4 01-01-2015 01-12-2015 Hà Nội Chủ trì đề tài nhánh "Giải bài toán mô hình bằng phương pháp phần tử hữu hạn, phân tích kết quả và đánh giá ảnh hưởng của công trình tới biến dạng mặt đất thành phố Hà Nội" thuộc Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp dự báo lún mặt đất thành phố Hà Nội bằng kỹ thuật ra-đa giao thoa”, mã số: ĐTĐL.2012-T/28 do Viện Địa chất chủ trì
5 01-01-2018 01-06-2021 Hà Nội Thành viên chính tham gia đề tài cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường "Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết khối để đánh giá nguy cơ trượt lở trên mái dốc đá dọc tuyến quốc lộ; thử nghiệm từ Km 0 đến Km 80 trên Quốc lộ 3B", mã số: TNMT.2018.03.18 do Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường chủ trì.
6 01-09-2018 31-12-2019 Hà Nội Thành viên chính tham gia đề tài cấp bộ "Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và xã hội để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc" do Trường đại học Giao thông Vận tải chủ trì.
7 01-01-2019 31-12-2019 Hà Nội Chủ nhiệm đề tài cấp trường "Nghiên cứu nhận dạng kiểu trượt lở mái dốc đá và mô hình khối trượt trong không gian ba chiều theo phương pháp Hoek-Bray; Áp dụng cho một số mái dốc đá dọc tuyến Quốc lộ 3B".
STT Thời gian Bài báo
1 01-12-2009 Nguyễn Châu lân, Phí Hồng Thịnh. Cọc cát đầm chặt trong việc cải tạo đất yếu - Tạp chí Địa kỹ thuật, Việt Nam - ISSN - 0868 - 279X.
2 15-04-2011 Phi Hong Thinh. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ХАНОЯ (ВЬЕТНАМ) - ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР Труды XV Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых учёных, посвященного 110-летию со дня основания горно-геологического образования в Сибири ISBN 978­5­98298­569­9
3 01-12-2011 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Опасные геологические процессы на территории г. Ханой (Вьетнам) - Báo Tin tức của Trường ĐH Quốc gia Tomsk, LB Nga. ISSN 1561-7793. Tạp chí thuộc ESCI.
4 01-03-2012 Phi Hong Thinh, Strokova L.A., Nguyen Ngoc Minh. Оценка и прогноз оседания земной поверхности в результате извлечения подземных вод в городе Ханой (Вьетнам) - Tạp chí Địa chất công trình, LB Nga. ISSN 1993-5056. Tạp chí VAK LB Nga.
5 16-04-2012 Phi Hong Thinh. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ОСЕДАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ГОРОДЕ ХАНОЙ (ВЬЕТНАМ) - ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР Труды XVI Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых учёных, посвященного 110-летию со дня рождения профессора, Заслуженного деятеля науки и техники Л.Л. Халфина и 40-летию научных молодежных конференций имени академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр» ISBN 978-5-98298-569-9
6 23-05-2012 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Проблемы проектирования зданий и сооружений на территории г. Ханой (Вьетнам) - Hội thảo quốc tế về các vấn đề địa kỹ thuật khi thiết kế các tòa nhà và công trình trong vùng có karst hoạt động tổ chức tại TP. Upha, LB Nga. ISBN 5-87855-012-1
7 01-07-2012 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Причины оседания земной поверхности в Ханое - Tạp chí Thăm dò và bảo vệ các nguồn tài nguyên khoáng sản, LB Nga ISSN 0034-026X. Tạp chí VAK LB Nga.
8 01-04-2013 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Prediction of land subsidence caused by groundwater exploitation in Hanoi, Vietnam, using multifactorial correlation analysis - Tạp chí về Khoa học vùng lạnh giá và khô cằn, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Trung Quốc "HTTP://WWW.SCAR.AC.CN. ISSN 1674-3822. Tạp chí ESCI.
9 15-04-2013 Phi Hong Thinh. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МНОГОФАКТОРНОГО КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПРОГНОЗА ОСЕДАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ГОРОДЕ ХАНОЙ (ВЬЕТНАМ) - ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР Труды XVII Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых учёных, посвященного 150-летию со дня рождения академика В. А. Обручева и 130-летию академика М. А. Усова, основателей Сибирской горногеологической школы ISBN 978-5-98298-569-9
10 02-07-2013 Pham Tien Thang, Phi Hong Thinh. ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В СВЯЗИ С ФОРМИРОВАНИЕМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - ГЕОЛОГИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ: ГЕОЛОГИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ Материалы VIII Международной конференции и летней школы ISBN 978–5–8064–1863–1
11 01-08-2013 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Прогноз оседания земной поверхности в результате извлечения подземных вод в городе Ханой (Вьетнам) - Báo Tin tức của Trường ĐH bách khoa Tomsk, LB Nga. Tạp chí thuộc Scopus và ESCI.
12 01-08-2013 Phung Thai Duong, Phi Hong Thinh, Phan Hoang Linh, Nguyen Quoc Huong. Роль водной экосистемы для социально-экономического развития и защиты окружающей среды в зоне устья реки Хамлуонг (Провинция Бенче - Вьетнам) (Vai trò của hệ sinh thái nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường xung quanh tại vùng cửa sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre, Việt Nam) - Hội thảo khoa học kỹ thuật toàn Nga tại TP. Tomsk, LB Nga
13 23-08-2013 Phi Hong Thinh. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСЕДАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ Г. ХАНОЯ (ВЬЕТНАМ) С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И МНОГОФАКТОРНОГО КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА - КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РИФТОГЕНЕЗ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ Материалы Второго Всероссийского симпозиума с международным участием и молодежной научной школы, посвященных памяти академиков Н.А. Логачева и Е.Е. Милановского Иркутск, 20–23 августа 2013 г. ISBN 978-5-902754-83-1
14 01-12-2013 Phi Hong Thinh, Nguyen Quoc Thanh. Анализ первоначальных результатов работы системы автоматического мониторинга осадок земной поверхности и изменений уровня и характеристик подземных вод на территории г. Ханоя (Вьетнам) - Tạp chí Khảo sát công trình, LB Nga. ISSN 1997-8650. Tạp chí VAK LB Nga.
15 01-02-2014 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Оценка и прогноз оседания земной поверхности в результате извлечения подземных вод в городе Ханой (Вьетнам) - Tạp chí Địa sinh thái, Địa chất công trình, Địa chất thủy văn, Tai biến địa chất, LB Nga ISSN 0869-7803 Tạp chí VAK LB Nga
16 15-04-2014 Pham Tien Thang, Phi Hong Thinh, Trieu Duc Huy. ЯВЛЕНИЯ ПРОСАДКИ ГРУНТА В КАРСТОВОМ РАЙОНЕ МИДЫК – ХАНОЙ. ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР Труды XVIII Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых учёных, посвященного 115-летию со дня рождения академика Академии наук СССР, профессора К.И. Сатпаева, 120-летию со дня рождения члена-корреспондента Академии наук СССР, профессора Ф.Н. Шахова ISBN 978-5-98298-569-9
17 01-05-2014 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Слабые грунты на территории города Ханой (Вьетнам) - Tạp chí Địa chất công trình, LB Nga ISSN 1993-5056. Tạp chí VAK LB Nga.
18 30-09-2014 Phi Hong Thinh, Tran Van Tu, Tran Quoc Cuong. Слабые грунты и опасные геологические процессы и явления на территории города Ханой (Вьетнам)- Hội thảo về địa chất và các khoáng sản có ích trong trầm tích Đệ tứ tại Belarus ISBN 78-985-553-110-5
19 01-10-2014 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Сравнение методов прогноза оседания земной поверхности в связи с извлечением подземных вод в г. Ханое (Вьетнам) - Tạp chí Địa kỹ thuật, LB Nga ISSN 2221-5514. Tạp chí VAK LB Nga.
20 01-12-2015 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Prediction maps of land subsidence caused by groundwater exploitation in Hanoi, Vietnam. - Resource-Efficient Technologies (Tạp chí Các công nghệ sử dụng hiệu quả tài nguyên - LB Nga). ISSN 2405-6537. Production and hosting by Elsevier B.V
21 01-04-2016 Phi Hong Thinh, Tran Quoc Tuan, Nguyen Ngoc Minh. Prevention and remediation of rockslide at left portal of north tunnel of da Nang - Qu ang Ngai expressway in Quang Nam, Vietnam - IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. ISSN 1755-1307 - Tạp chí SCOPUS
22 01-11-2016 Nguyen Van Luyen, Phi Hong Thinh. Физико-химические и геохимические показатели подземных вод в уезде Чодонь провинции Баккан (Северный Вьетнам). ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЭКОЛОГИЯ И РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРАЛА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ Материалы IV Всероссийской молодежной геологической конференции ISBN 978-5-4386-1148-6
23 01-03-2017 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Classification of soil types for Hanoi (Vietnam) when studying land subsidence at groundwater extraction - Tạp chí Tin tức của trường ĐH bách khoa NCQG Tomsk - LB Nga số 328/4-2017 ISSN (online) – 24131830 - ESCI / Scopus Journal (Q3)
24 03-04-2017 Phi Hong Thinh, Hoang Anh Tuan, Doan Cong Bien, Nguyen Hai Ha. Research on correlation between compression index (Cc) and other properties of soil for geotechnical design in coastal regions of Vietnam and Cambodia. - Tạp chí MedCrave - Mỹ MOJ Civil Eng 2017, 2(3): 00034MOJ eISSN 2572-8520
25 31-03-2018 Phi Hong Thinh. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНОЯ (ВЬЕТНАМ) - II International Scientific and Practical Conference (31/3/2018) in Krasnodar - Russia (ISSN 2587-8913)
26 31-03-2018 Phi Hong Thinh, Doan Cong Bien, Pham Minh Nam, Trinh Ngoc Anh. CEMENT DEEP MIXING FOR SOFT SOIL IMPROVEMENT IN VIETNAM - II International Scientific and Practical Conference (31/3/2018) in Krasnodar - Russia (ISSN 2587-8913)
27 04-06-2018 Phi Truong Thanh, Phi Hong Thinh. SOME EXPERIMENTAL RESULTS OF ANALYZING QUANTITATIVE CORRELATION OF FRACTURE FREQUENCY DISTRIBUTION: CASE STUDY IN QUANG NINH PROVINCE, VIET NAM - GEODYNAMICS & TECTONOPHYSICS (ISSN 2078-502X) 2018 VOLUME 9 ISSUE 2 PAGES 557–567 - Tap chi SCOPUS Q4 / ESCI
28 24-12-2018 Phi Truong Thanh, Phi Hong Thinh, Nguyen Viet Ha. ROCK SLOPE FAILURE BLOCKS AND THEIR RELATION TO TECTONIC ACTIVITY: A CASE STUDY IN 3B HIGHWAY, XUATHOA AREA, BACKAN PROVINCE, VIETNAM - Bull. Iraq nat. Hist. Mus. - December, (2018) 15(2):207-223 (ISSN 2311-9799) - Tap chi SCOPUS Q4
29 30-03-2019 Phi Hong Thinh, Tran Thi Thu Hien, ФОРМА ЗАЛЕГАНИЯ ТРЕЩИН И ФОРМАЦИЯ ОПОЛЗНЕВЫХ МАССИВОВ ОТКОСА СКАЛЬНЫХ ПОРОД, ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ШОССЕ 3Б, УЧАСТКА СУАТ ХОА - БАК КАН. Лучшая научно-исследовательская работа 2019: сборник статей XIX Международного научно-исследовательского конкурса / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2019. (ISBN 978-5-907204-18-8)
30 01-06-2019 Trần Thị Thu Hiền, Phí Hồng Thịnh. Diện phân bố và đặc tính nén lún của đất yếu hệ tầng Thái Bình khu vực thành phố Hà Nội dựa trên kết quả thí nghiệm nén cố kết với tốc độ biến dạng không đổi (CRS)”, Tạp chí giao thông vận tải, số tháng 6/2019, trang 80-85. ISSN 2354-0818
31 17-10-2019 Nguyen Thi Nu, Phi Hong Thinh, Bui Truong Son. Utilizing Coal Bottom Ash from Thermal Power Plants in Vietnam as Partial Replacement of Aggregates in Concrete Pavement - Journal of Engineering Volume 2019, Article ID 3903097, 11 pages https://doi.org/10.1155/2019/3903097. Tạp chí SCOPUS / ESCI
32 28-01-2020 Nguyen Viet Ha, Phi Hong Thinh, Phi Truong Thanh. ANALYTICAL RESULTS OF SLOPE FAILURE AND EFFECTIVE USE OF FLYCAM DATA: A CASE STUDY FROM KM 11 TO KM 13 ON THE 3B HIGHWAY, BACKAN PROVINCE OF VIETNAM. Journal of Critical Reviews. ISSN- 2394-5125. Vol 7, Issue 1, 2020, 04 pages. DOI: http://dx.doi.org/10.22159/jcr.07.01.01. ISSN- 2394-5125 - Scopus Journal
33 05-04-2020 Phi Hong Thinh, Dang Hong Lam, Nguyen Thi Nu. EVALUATION OF THE EFFECTS OF CONSTRUCTION WORKS TO THE LAND SUBSIDENCE IN CAM PHA CITY, QUANG NINH PROVINCE, VIETNAM. Actualscience Journal. ISSN 2412-9690 (LB Nga).
34 05-04-2020 Nguyen Thi Nu, Phi Hong Thinh. SOFT SOILS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Actualscience Journal. ISSN 2412-9690 (LB Nga).
35 05-04-2020 Phi Hong Thinh, Nguyen Thi Nu. ASSESSMENT AND PREDICTION OF POTENTIAL RESERVES OF GROUNDWATER IN THE TERRITORY OF HANOI (VIETNAM). Actualscience Journal. ISSN 2412-9690 (LB Nga).
36 05-04-2020 Nguyen Thi Nu, Phi Hong Thinh. ENGINEERING PROPERTIES OF CLAYEY SOILS FROM WEATHERED BASALT CRUST IN NONG CONG AREA, THANH HOA PROVINCE OF VIET NAM. Actualscience Journal. ISSN 2412-9690 (LB Nga).
37 28-04-2020 Nguyen Thi Nu, Do Minh Toan, Hong Thinh Phi, Bui Truong Son, Determination of Particles and Minerals Content in Soft Clay Soil of the Mekong Delta Coastal Provinces, Southern Vietnam for Inorganic Adhesives Stabilization. Iraqi Journal of Science (I Rắc), Vol. 61, No.4, trang 791-804, năm 2020. ISSN: 0067-2904. Tạp chí SCOPUS
38 30-04-2020 Phi Hong Thinh, Nguyen Thi Nu, Phi Truong Thanh, Land Subsidence in Cam Son Region of Vietnam and the Solutions to Minimize Its Negative Impacts to Construction Works. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research (Ấn Độ), Vol.8, No.4, trang 1011-1018, năm 2020. ISSN 2347-3983. Tạp chí SCOPUS
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2013-08-01 Особенности инженерно-геологических условий г. Ханой (Вьетнам) (Đặc điểm các điều kiện địa chất công trình Tp. Hà Nội, Việt Nam) - Mã sách: ISBN 978-5-4387-0324-2; Tác giả: Strokova Ludmila Aleksandrovna, Phí Hồng Thịnh; In tại Trường ĐH bách khoa nghiên cứu Quốc gia Tomsk, LB Nga http://portal.tpu.ru/files/departments/publish/IPR_Strokova_Monogr_Hanoi.pdf
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 01-06-2016 31-12-2016 Vũ Hiếu Phương Học viên Nghiên cứu hiện tượng sụt lún mặt đất khu vực thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của nó đến công trình dân dụng và giao thông
3 20-02-2019 15-05-2020 Nguyễn Khắc Đại Học viên NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG SỤT LÚN MẶT ĐẤT KHU VỰC PHƯỜNG CẨM SƠN, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA NÓ ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện