Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Thế Hiệp
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Tự động hóa Thiết kế cầu đường
Điện thoại:
0913084276
• - Xây dựng và ứng dụng các phần mềm tự động hóa thiết kế cầu đường. - Nghiên cứu, phân tích tính toán kết cấu đặc biệt. - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong địa kỹ thuật công trình. - Kiểm định công trình cầu đường.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện