Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Trung Kiên
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Kết cấu
Điện thoại:
02437661775
• 1. Cơ học vật liệu, xác định và đánh giá tính chất có hiệu của vật liệu nhiều pha có cấu trúc phức tạp.
• 2. Mô phỏng, tính toán số kết cấu chịu tác dụng của tải trọng động.
• 3. Biến dạng dẻo kim loại trong gia công.
STT Thời gian Nội dung
1 Đồng nhất hóa vật liệu không đồng nhất và thích nghi kết cấu - Đề tài NAFOSTED 2011-2013. Thành viên chính.
2 Đồng nhất hóa vật liệu composite đàn hồi có phân bố tuần hoàn - Đề tài NAFOSTED 2013-2015. Chủ nhiệm đề tài.
3 Ứng xử cơ học của vật liệu có cấu trúc vi mô và biến dạng dẻo phức tạp - Đề tài NAFOSTED 2015-2017. Chủ nhiệm đề tài.
4 Mô phỏng đa cấp độ tính chất cơ học của vật liệu đàn nhớt - Đề tài NAFOSTED 2016-2018. Thành viên chính.
5 Xây dựng lý thuyết phân tích sức kháng của dầm-cột thép gia cường bằng hai tấm dán GFRP - Đề tài NAFOSTED 2019-2021. Thành viên chính.
6 Phương pháp số mô hình hóa vật liệu có nguồn gốc tự nhiên/nhân tạo và biến dạng dẻo phức tạp - Đề tài NAFOSTED 2019-2021. Chủ nhiệm đề tài.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 Hà Nội Phản biện cho tạp chí Cơ học: Vietnam Journal of Mechanics
2 Hà Nội Phản biện, đánh giá đề tài nghiên cứu cơ bản ngành Cơ học cho quỹ Nafosted
STT Thời gian Bài báo
1 Conduction in2-D and 3-D dimensional spherically-symmetric anisotropic-coating inclusion composites. (DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijengsci.2020.103352). International Journal of Engineering Science (SCI), Volume 154, [2020]. ISSN 0020-7225.
2 A flexible homogenization method for the effective elastic properties of cement pastes with w/c effect. (DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2020.106106). Cement and Concrete Research (SCI), Volume 134, [2020]. ISSN 0008-8846.
3 Macroscopic elastic moduli of spherically-symmetric-inclusion composites and the microscopic stress-strain fields. (DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2019.04.016). International Journal of Solids and Structures (SCI), Volume 169, [2019], Pages 141-165. ISSN 0020-7683.
4 The microscopic conduction fields in the multi-coated sphere composites under the imposed macroscopic gradient and flux fields (DOI: https://doi.org/10.1007/s00033-018-1062-2). Zeitschrift fur angewandte Mathematik und Physik ZAMP (SCI). 70:24, [2019]. ISSN 0044-2275.
5 The variability of dynamic responses of beams resting on elastic foundation subjected to vehicle with random system parameters (DOI: https://doi.org/10.1016/j.apm.2018.11.018). Applied Mathematical Modelling (SCIE), Volume 67, [2019], Pages 676-687. ISSN 0307-904X.
6 Equivalent inclusion approach and approximations for conductivity of isotropic matrix composites with sphere-like, platelet, and fibrous fillers (DOI: https://doi.org/10.1177/0731684418772911). Journal of Reinforced Plastics and Composites (SCIE), Volume 37, Issue 14, [2018], Pages 968-980. ISSN 0731-6844.
7 Polarization approximations for macroscopic conductivity of isotropic multicomponent materials (DOI: 10.1016/j.ijengsci.2015.08.006). International Journal of Engineering Science (SCI), Volume 97, [2015], Pages 26-39. ISSN 0020-7225.
8 Equivalent-inclusion approach and effective medium estimates for elastic moduli of two-dimensional suspensions of compound inclusions (DOI: 10.1080/14786435.2014.978831). Philosophical Magazine (SCI), Volume 94, Issue 36, [2014], Pages 4138-4156. ISSN 1478-6435.
9 A Fourier based numerical method for computing the dynamic permeability of periodic porous media (DOI: 10.1016/j.euromechflu.2012.07.004). European Journal of Mechanics - B/Fluids (SCI), Volume 37, January–February [2013], Pages 90-98. ISSN 0997-7546.
10 Size dependent of the effective conductivity of composite with imperfect interfaces. Vietnam Journal of Mechanics, [2020]. ISSN 0866-7136.(online first).
11 Effective conductivity of isotropic composite with Kapitza thermal resistance. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 40, No. 4 [2018], pp. 377-385. ISSN 0866-7136. http://dx.doi.org/10.15625/0866-7136/12936
12 POLARIZATION VERSUS MORI-TANAKA APPROXIMATIONS FOR EFFECTIVE CONDUCTIVITY OF ISOTROPIC COMPOSITES. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 40, No. 1 [2018], pp. 79 – 87. ISSN 0866-7136. http://dx.doi.org/10.15625/0866-7136/10572
13 Fast Fourier Transformation method for computing the permeability of periodic porous media. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 39, No. 2 [2017], pp. 121 – 133. ISSN 0866-7136.
14 FFT SIMULATIONS AND MULTI-COATED INCLUSION MODEL FOR MACROSCOPIC CONDUCTIVITY OF 2D SUSPENSIONS OF COMPOUND INCLUSIONS. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 37, No. 3 [2015], pp. 169 – 176. ISSN 0866-7136.
15 ESTIMATING EFFECTIVE CONDUCTIVITY OF UNIDIRECTIONAL TRANSVERSELY ISOTROPIC COMPOSITES. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 35, No. 3 [2013], pp. 203 – 213. ISSN 0866-7136.
16 Equivalent inclusion approach and approximations for thermal conductivity of composites with fibrous fillers (DOI:10.1007/978-981-10-7149-2_29). Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics [2017] pp 431-437
17 A numerical solution for the axisymmetric flow of a plastic tube on a rigid fibre. Journal of Physics Conference Series (Scopus) 885(1):012018 · August [2017]. ISSN 1742-6588. DOI: 10.1088/1742-6596/885/1/012018
18 PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CHỊU UỐN CỦA BẢN ĐA GIÁC SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN, TÍCH PHÂN BIÊN. Tạp chí khoa học giao thông vận tải. Số 54. 31/10/2016.
19 A numerical method coupling and NEXP FFT methods for computing the Overall response of nonlinear composites. ICCS16, International Conference on Composite Structures, Porto, 28-30 June, 2011.
20 Effective properties of nonlinear power law elastic periodic composites. Int. Conf. Theoret. Appl. Mech. (ICTAM 08), Adelaide, Australia (2008).
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2019-01-18 Đồng nhất vật liệu nhiều thành phần: ứng xử tuyến tính. ISBN 978-604-82-2707-4. Nhà xuất bản Xây dựng, 2019.
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Nguyễn Văn Luật Nghiên cứu sinh Đánh giá cận trên, dưới và xấp xỉ tính chất cơ-lý vật liệu nhiều thành phần và đa tinh thể hỗn độn
2 Mai Văn Bắc Học viên Phân tích thiết kế khung thép chịu tải trọng tĩnh xét tới đặc điểm phi tuyến hình học và ứng xử phi đàn hồi
3 Phạm Văn Công Học viên Phân tích dầm đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng động di động dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn
4 Phạm Thị Kiều Học viên Đánh giá hư hỏng kết cấu bê tông cốt thép do ăn mòn cốt thép
5 Nguyễn Nhật Minh Trị Học viên Dự báo thời gian khởi đầu ăn mòn thép trong kết cấu bê tông cốt thép phơi nhiễm Clorua bằng phương pháp phần tử hữu hạn
6 Nguyễn Thị Hải Duyên Học viên So sánh một số phương pháp xấp xỉ và mô phỏng FFT cho hệ số dẫn nhiệt vật liệu không đồng nhất

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện