Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Võ Thanh Hà
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật điện
Điện thoại:
0912241365
• Cung cấp điện hạ áp trong dân dụng, công nghiệp và quy hoạch.
• Mô hình hóa và điều khiển truyền động điện.
STT Thời gian Nội dung
1 01-12-2008 “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ điện khí hóa đường sắt và điện giao thông thành phố tới năm 2025 ở Việt Nam”, đề tài NCKH cấp bộ, mã số B2008-04-57, người tham gia thực hiện.
2 01-12-2008 Nghiên cứu công nghệ cung cấp điện cho giao thông thành phố.T2008, người tham gia thực hiện.
3 01-12-2010 Nghiên cứu các phần mềm ứng dụng thiết kế hệ thống cung cấp điện trong dân dụng và công nghiệp.T2010, chủ trì.
4 01-12-2018 Nghiên cứu và cài đặt cấu trúc điều khiển dead-beat cho động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc dựa trên nguyên lý điều khiển tựa từ thông rotor. T2018-DT-001, chủ trì.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 27-12-2009 27-06-2010 Đại học Giao thông Tây Nam- Trung Quốc Thiết kế, xây dựng, tư vấn hệ thống cung cấp điện trong giao thông đô thị.
STT Thời gian Bài báo
1 01-11-2008 “Nghiên cứu công nghệ cung cấp điện cho giao thông đường sắt cao tốc và đô thị ”, Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải số 28, tháng 11/2008.
2 01-11-2010 “ Phương pháp đo mất tín hiệu tiếp xúc của cần tiếp điện trong cung cấp điện xoay chiều đường sắt” – Số 32-11/2010- Tạp chí Khoa học giao thông vận tải.
3 01-03-2016 “Ứng dụng thuật toán điều khiển thích nghi li-slotine” – Số 50-3/2016- Tạp chí Khoa học giao thông vận tải.
4 01-08-2016 Một cách tiếp cận mới khi thiết kế điều khiển tuyến tính vector dòng stator có đáp ứng hữu hạn- Chuyên san Kỹ thuật Điều khiền và Tự động hóa số 16, 8/2016, pp-50-56.
5 01-10-2016 Một hướng tiếp cận mới về nguyên lý điều khiển tựa theo từ thông rotor trong truyền động điện xoay chiều ba pha-Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa. 10-2016, pp-.17-
6 27-11-2016 Vai trò của bộ điều khiển dòng dead-beat trong cách nhìn mới cấu trúc hệ truyền động xoay chiều ba pha. - Hội nghị cơ điện tử VCM-11-2016, pp-148-155.
7 01-07-2017 Sensorless Speed Control of a Three-phase Induction motor, Conference on System.Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017), pp 721-725.
8 01-12-2017 Dead-Beat Current Controller Based Wind Turbine Emulator, Conference on System.Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017), pp 721-725.
9 02-12-2017 Mô hình điện cơ giảm bậc và các vấn đề điều khiển hệ hai khâu quán tính truyền động không đồng bộ –Hội nghị-Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hoá VCCA-2017 (12/2017), pp 11-17
10 02-12-2017 Nghiên cứu điều khiển dự báo cho hệ truyền động tựa từ thông rotor biến tần - động cơ không đồng bộ – Hội nghị-Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hoá VCCA-2017 (12/2017), pp 501-506.
11 01-04-2018 Thiết kế backstepping điều khiển truyền động không đồng bộ hệ hai khâu quán tính nuôi bởi nghịch lưu nguồn áp có vòng điều khiển dòng stator lý tưởng. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa quyển 21, số 1, tháng 04 năm 2018, pp 16-23.
12 01-04-2018 A New Control Design with Dead-Beat Behavior for Stator Current Vector in Three-Phase AC Drives - International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) –April 2018, 5(4) pp1-
13 14-06-2018 FCS-Model Predictive control of Induction Motors fed by MultilLevel Cascaded H-Bridge Inverter.10th Rovisp 2018 & 11th RCEEE 2018.
14 01-03-2019 Thiết kế điều khiển phẳng truyền động điện không đồng bộ hệ hai khâu quán tính ghép mềm nuôi bởi nghịch lưu nguồn áp có vòng điều khiển dòng stator lý tưởng– Tạp chí khoa học Công nghê, số 133 (3.2019).
15 01-06-2019 Backstepping Control of Two-Mass System Using Induction Motor Drive Fed by Voltage Source Inverter with Ideal Control Performance of Stator Current – International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS), 10(2), June 2019, ISSN: 2088-8694, http://doi.org/10.11591/ijpeds.v10.i2, pp-720-730 (Scopus).
16 16-09-2019 Các cấu trúc thiết kế điều khiển nâng cao tựa từ thông rotor cho động cơ không đồng bộ với mạch vòng dòng stator lý tưởng – Hội nghị-Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hoá VCCA-2019 (9/2019), pp 401-406.
17 01-12-2019 Advanced control structures for induction motors with ideal current loop response using field oriented control– International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS), 10(4), December 2019, ISSN: 2088-8694, http://doi.org/10.11591/ijpeds.v10.i2, pp-610-623 (Scopus).
18 01-08-2020 Experiment based comparative analysis of stator current controllers using predictive current control and proportional integral control for induction motors
19 01-08-2020 Backstepping Control for Induction Motors with Input and Output Constraints
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2019-05-16 Flatness-Based Control Design for Two-Mass System Using Induction Motor Drive Fed by Voltage Source Inverter with Ideally Control Performance of Stator Current, Engineer of XXI Century, Proceedings of the VIII International Conference of Students, PhD Students and Young Scientists, May, 16, 2019. Mechanisms and Machine Science 70, Mechanisms and Machine Science, ISBN 978-3-030-13321-4 (eBook), https://doi.org/10.1007/978-3-030-13321-4, pp39-50, Springer Nature Switzerland.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện