Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Hồ Xuân Nam
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Cầu hầm
Điện thoại:
+84978918968
• Ứng dụng vật liệu và kết cấu tiên tiến trong công trình cầu, hầm
• Ứng xử của vật liệu hạt rời ở trạng thái không bão hòa
• Ảnh hưởng của việc xây dựng công trình ngầm đến lún bề mặt phía trên
STT Thời gian Nội dung
1 25-03-2007 Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu thành lập bộ cơ sở dữ liệu về các đặc trưng nứt của các loại bê tông thường dùng trong xây dựng cầu, Bộ GD&ĐT, 2006. Thư ký đề tài.
2 14-03-2009 Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng các mô hình phá hủy giòn vào tính toán thiết kế các công trình giao thông, Bộ GD&ĐT, 2008. Thư ký đề tài.
3 14-04-2011 Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu cơ chế thấm thấu của nước và khí qua bê tông, ứng dụng trong phân tích cơ chế ăn mòn các công trình giao thông dưới tác động của môi trường, Bộ GD&ĐT, 2010. Thư ký đề tài.
4 29-12-2015 Đề tài khoa học cấp Trường: Nghiên cứu một số giải pháp phòng chống và sửa chữa vết nứt vỏ hầm trong các công trình hầm giao thông phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam, Trường Đại học GTVT, 2015. Chủ nhiệm đề tài.
5 03-05-2016 Đề tài khoa học cấp Bộ: Đánh giá sự suy giảm độ bền tức thời và dài hạn của các công trình cầu, hầm bằng bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực, Bộ GD và ĐT, 2017. Thư ký đề tài.
6 20-10-2016 Đề tài khoa học cấp Trường: Nghiên cứu bê tông tính năng siêu cao cho vỏ hầm lắp ghép sử dụng trong hầm của tuyến Metro thi công theo phương pháp khiên đào, Trường Đại học GTVT, 2017. Chủ nhiệm đề tài.
7 01-05-2017 Đề tài khoa học cấp Bộ: Phân tích, đánh giá hiệu quả đối với các giải pháp tăng cường kết cấu nhịp cầu bê tông nhằm nâng cao năng lực khai thác để phù hợp với cắm biển tải trọng theo QCVN 41:2012 B2016-GHA-01,Bộ GD và ĐT, 2017. Tham gia.
8 20-10-2018 Đề tài khoa học cấp Trường: Nghiên cứu ứng xử của bê tông trong đường hầm metro dưới tác nhân hỏa hoạn, Trường Đại học GTVT, 2019. Chủ nhiệm đề tài.
9 30-12-2019 Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kết cấu mố trụ cho các cầu dân sinh phục vụ giáo dục, phù hợp điều kiện tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc, Bộ GD và ĐT, 2018-2019. Chủ nhiệm đề tài.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-09-2000 17-05-2005 Trường Đại học Giao thông Vận tải 2005: Kỹ sư chuyên ngành xây dựng Cầu Đường Bộ, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Việt Nam - Đề tài TN: Thiết kế cầu dây văng vượt sông
2 01-09-2006 29-12-2009 Trường Đại học Giao thông Vận tải 2009: Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Việt Nam - Luận văn: Nghiên cứu ứng xử cục bộ vùng đầu neo và đầu dầm BTCT DƯL
3 01-10-2010 05-11-2013 Viện Quốc gia về khoa học ứng dụng Strasbourg/Đại học Strasbourg 2013: Tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng Công trình, Viện Quốc gia về khoa học ứng dụng Strasbourg, Đại học Strasbourg, Pháp - Luận án: Hydromechanical behaviour of partially saturated compacted granular materials
STT Thời gian Bài báo
1 01-11-2008 Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, “Mô phỏng vùng cục bộ đầu neo cáp DƯL”, Tạp chí Khoa học GTVT , số 24, 11/2008.
2 09-04-2009 Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, “Tính toán phi tuyến dầm bê tông cốt thép”, Tuyển tập Hội nghị Cơ học Toàn quốc, Hà Nội, 4/ 2009.
3 01-01-2010 Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, Nguyễn Viết Trung, “Effects of loading and temperature on gas permeability of concrete“, Science Journal of Transportation, No 2, Moscow-Chengdu-Hanoi, 1/2010.
4 02-09-2011 Xuan Nam Ho, Hossein Nowamooz, Cyrille Chazallon (2011). “Comportement hydromécanique des matériaux granulaires compactés non-saturés”, 20ème Congrès Français de Mécanique (CFM), Besançon,France.
5 09-12-2012 Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, Phá hủy của lớp bê tông bảo vệ và ảnh hưởng đến tuổi thọ các kết cấu bê tông cốt thép, Tuyển tập Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ 9, Hà Nội, 12/2012.
6 20-12-2012 X. N. Ho, H. Nowamooz, C. Chazallon, B. Migault (2012), “Unsaturated resilient behavior of a natural compacted sand”, Springer Series in Unsaturated Soils: Research and Applications. Vol. 2, pp 151-159.
7 10-01-2013 X. N. Ho, H. Nowamooz, C. Chazallon, B. Migault (2013), “Influence of hydraulic hysteresis on the cyclic mechanical behavior of a natural compacted sand”, Multiphysical Testing of Soils and Shales, Springer Series in Geomechanics and Geoengineering, 2013, pp. 87-92.
8 18-01-2013 H. Nowamooz, X. N. Ho, C. Chazallon, P. Hornych (2013). “Effective stress concept in the cyclic mechanical behaviour of a natural compacted sand”, Journal of Engineering Geology, N°152, pp. 67–76.(SCI).
9 09-04-2014 Hồ Xuân Nam, Trần Thế Truyền, “Resilient behavior of unsaturated compacted granular soil under repeated load”, Tuyển tập công trình khoa học, hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc, Ha noi, 4/2014.
10 16-04-2014 Xuan Nam Ho, Hossein Nowamooz, Cyrille Chazallon and Bernard Migault (2014). "Effect of hydraulic hysteresis on low-traffic pavement deflection". Road Materials and Pavement Design, Vol.15, No.3, pp.642-658.(SCIE).
11 17-04-2014 Xuan Nam Ho, Hossein Nowamooz, Cyrille Chazallon and Bernard Migault (2014). "Influence of fine content and water content on the resilient behaviour of a natural compacted sand". Road Materials and Pavement Design, Vol.15, No.3, pp.606-621.(SCIE).
12 27-10-2014 Xuan Nam Ho, Hossein Nowamooz, Cyrille Chazallon and Bernard Migault (2014). “Effective stress concept for the effect of hydraulic hysteresis on the resilient behavior of low traffic pavement”. International Journal of Pavement Engineering, Vol.16, No.2, pp.606-62.(SCIE).
13 06-08-2015 Lê Bá Anh, Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam. “Analysis of compressive behavior of concrete with different aggregates by multiscale approaches”. Tuyển tập Hội nghị cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XII, Đà Nẵng, 8/2015.
14 05-11-2015 Hồ Xuân Nam, Lê Hà Linh (2015). “Ảnh hưởng của độ ẩm đất chặt tới sức chống cắt của vật liệu hạt rời”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Giảng viên Trẻ Khoa Công Trình, Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội, Việt Nam.
15 12-12-2015 Nguyễn Đắc Đức, Ngô Văn Minh, Hồ Xuân Nam (2015). “Ứng xử của bản bê tông sử dụng thanh polymer cốt sợi thủy tinh dưới tác dụng của nhiệt độ thay đổi và tải trọng tĩnh”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 12.
16 01-02-2016 Hồ Xuân Nam, Trần Ngọc Hòa, Nguyễn Đắc Đức (2016). “Ảnh hưởng của biện pháp thi công và điều kiện địa chất đến hiện tượng nứt công trình hầm”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 1-2.
17 01-06-2016 Hồ Xuân Nam (2016). “Ảnh hưởng của chu trình ướt-khô tới ứng xử của cát đắp nền”, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 52, tháng 6.
18 01-08-2016 Hồ Xuân Nam (2016). “Ảnh hưởng của kết cấu và khoảng cách bố trí dầm ngang đến sự làm việc của cầu dầm thép liên hợp dạng thang”, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 53, tháng 8.
19 30-11-2016 Tran Ngoc Hoa, Ho Xuan Nam, Tran The Truyen (2016). "Evaluation of creep effects on span deflection of prestressed continuous cantilever bridge based on ACI and CEB-FIB creep models", Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering (ISSN 2354-0818), Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106).
20 30-11-2016 Nguyen Thach Bich, Ho Xuan Nam (2016). "Analysis of factors affecting the surface subsidence due to shield tunnel construction", Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering (ISSN 2354-0818), Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106).
21 30-11-2016 Le Ba Danh, Ho Xuan Nam (2016). "Modeling damages and cracks growth in concrete beam using a 3D discrete element method", Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering (ISSN 2354-0818), Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106).
22 10-10-2017 Trần Ngọc Hòa, Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, Trần Ngọc Long (2017). “Ảnh hưởng của từ biến bê tông dầm mới đến độ võng và mô men uốn của các dầm khi mở rộng cầu cũ”, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 58, tháng 10.
23 01-11-2017 Hồ Xuân Nam, Vũ Đức Tân, Đặng Đức Việt (2017). “Nghiên cứu ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao cho vỏ hầm đúc sẵn”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 11.
24 15-11-2018 Le Ba Danh, Ho Xuan Nam. “Interfacial debonding modeling in composite material using a 3D discrete element method on a fragmentation test”. Tạp chí Giao thông Vận Tải (Kỷ yếu hội thảo quốc tế International Conference on Sustainability in Civil Engineering, Số tháng 11), năm 2018
25 01-06-2019 Hồ Xuân Nam. “Ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao cho cọc của các công trình ở khu vực bị xâm thực”, Tạp chí Giao thông Vận Tải, số 6, năm 2019
26 01-07-2019 Hồ Xuân Nam. “Nghiên cứu kết cấu nhịp cầu Extradosed có sườn bằng bản thép lượn sóng”. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 6, năm 2019
27 10-12-2019 Trần Thế Truyền, Bùi Thanh Tùng, Đoàn Bảo Quốc, Hồ Xuân Nam. “Phân tích đặc điểm chịu lực và chỉ dẫn lựa chọn các kích thước cơ bản cho kết cấu cầu treo có trụ tháp thấp dành cho người đi bộ phù hợp với địa bàn vùng núi”. Tạp chí Cầu Đường, số tháng 12/2019.
28 20-02-2020 Lê Bá Anh, Hồ Xuân Nam, Trần Ngọc Duy. “Ứng xử của bê tông đường hầm ở Việt Nam dưới tác nhân hỏa hoạn”. Tạp chí GTVT số tháng 1+2/2020.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2017-06-29 Công trình Nhân tạo Phần II. Giáo trình đại học, Nhà xuất bản GTVT, 2017: Chủ biên.
2 2019-07-03 Thiết kế Metro. Giáo trình đại học, Nhà xuất bản GTVT, 2019: Tham gia.
3 2019-07-07 Phương pháp hiện đại phân tích kết cấu cầu. Giáo trình cao học, Nhà xuất bản GTVT, 2019: Tham gia.
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 01-01-2015 20-03-2020 Học viên Hướng dẫn 10 hoc viên bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ
2 01-07-2017 20-03-2020 Nghiên cứu sinh Đang hướng dẫn 01 NCS chưa bảo vệ

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện