Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Hữu Thuấn
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
9 năm
Bộ môn:
Cầu hầm
Điện thoại:
0944022555
• - Phương pháp số trong phân tích kết cấu cầu: Phương Pháp PTHH (FEM), Phương pháp Động lực học hạt mịn SPH (Smoothed Particles Hydrodynamics); Phương pháp hạt rời rạc DEM (Dicret element method). - Đánh giá độ bền và tuổi thọ khai thác công trình cầu. - Ứng dụng vật liệu Polyme/Composite trong sửa chữa công trình cầu
STT Thời gian Nội dung
1 31-12-2016 Đề tài cấp trường, Nghiên cứu ứng dụng khe co giãn bằng vật liệu đàn hội APJ cho cầu đường bộ khẩu độ nhỏ và trung bình, chủ nhiệm, 2016
2 01-12-2017 Đề tài cấp Bộ GTVT, Nghiên cứu khả năng ứng dụng dầm bản rộng (wide flange girder) cho chiều dài nhịp vừa và nhỏ ở Việt Nam, Thư ký, 2017
3 01-12-2017 Đề tài Sở KHC Hà Nội, Nghiên cứu đề xuất giải pháp gia cường và mở rộng cầu yếu, khổ hẹp đang khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội, tham gia, 2017
4 31-12-2018 Đề tài cấp Bộ, Nghiên cứu đề xuất giá trị lực va xô tàu thuyền vào trụ cầu vượt sông phù hợp với điều kiện khu vực xây dựng, Chủ nhiệm, 2018
5 31-12-2018 Đề tài cấp trường, Phân tích ứng xử cơ học động của trụ cầu vượt sông dưới ảnh hưởng của va tàu, chủ nhiệm, 2018
6 31-03-2020 Đề tài cấp Bộ GD, Lựa chọn giải pháp kĩ thuật kết cấu nhịp cầu dân sinh phục vụ giáo dục vùng sâu, vùng xa miền núi phía Bắc, Chủ nhiệm, 2020
7 31-12-2020 Đề tài cấp Bộ GTVT, Nghiên cứu tính toán áp lực dòng chảy lên KCN công trình cầu chịu ảnh hưởng của lũ do biến đổi khí hậu, chủ nhiệm, 2020.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 01-06-2010 Nguyễn Hữu Thuấn et al, Nghiên cứu mô hình tính toán cầu dầm I liên hợp cong trên mặt bằng trong giai đoạn thi công , tạp chí KHGTVT
2 01-06-2010 Ngô Văn Minh, Nguyễn Hữu Thuấn et al,Phân tích số ứng xử của cốt thép neo trong bê tông dưới tác dụng của tải trọng tuyến tính và tải trọng lặp, Tạp chí Khoa học GTVT
3 31-12-2010 Trần Thế Truền, Nguyễn Hữu Thuấn et al, Thí nghiệm và mô phỏng ảnh hưởng của tải trọng và nhiệt độ đến độ thấm của bê tông, Tạp chí Khoa học GTVT
4 01-03-2014 Huu Thuan NGUYEN et al, Numerical simulation on the flow and heat transfer of polymer powder in rotational molding, International Journal of Material Forming ISSN 1960-6206
5 02-03-2015 Nguyễn Hữu Thuấn et al, Phương pháp không lưới SPH-ứng dụng trong mô phỏng số va chạm phá hủy cục bộ kết cấu thép thành mỏng, tạp chí GTVT
6 01-06-2015 Nguyễn Hữu Thuấn et al, Ứng dụng khe co giãn đàn hồi (APJ) cho công trình cầu nhịp nhỏ và trung ở Việt Nam, tạp chí GTVT
7 10-06-2015 Nguyễn Hữu Thuấn et al, Phân tích ảnh hưởng của các tham số hệ liên kết ngang đến ổn định của dầm thép mặt cắt I trong giai đoạn thi công bằng phương pháp phần tử hữu hạn, tạp chí GTVT
8 15-02-2016 Nguyễn Hữu Thuấn et al, Ứng xử cơ học của khe co giãn bằng vật liệu asphalt đàn hồi dưới tác dụng của tải trọng bánh xe và thay đổi nhiệt độ, tạp chí GTVT
9 15-06-2016 Huu Thuan NGUYEN et al,Damage in cable-anchorage systems of the my thuan cable-stayed bridge and proposed rehabilitation, The 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2016), (The Transport Journal, ISSN 2354-0818)
10 15-06-2016 Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Hữu Thuấn et al, Lực căng của dây cáp cầu treo dây văng khi có chuyển vị của dầm, tạp chí Cầu Đường.
11 15-09-2016 NGuyễn Hữu Thuấn et al, Đo đạc thực nghiệm và mô phỏng số nhận dạng dao động kết cấu nhịp cầu dây văng Mỹ Thuận, tạp chí GTVT
12 15-11-2016 Huu Thuan NGUYEN et al, Finite element analysis of bridge piers under barge collision load, The 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2016), (The Transport Journal, ISSN 2354-0818)
13 15-06-2017 Huu Thuan NGUYEN et al, Numerical simulation of reactive polymer flow during rotational molding using smoothed particle hydrodynamics method and experimental verification, International Journal of Material Forming ISSN 1960-6206
14 15-01-2018 Nguyễn Hữu Thuấn, Tính toán lực va xô tàu, thuyền vào trụ cầu theo phân tích xác suất thống kê và lý thuyết độ tin cậy, Tạp chí GTVT.
15 15-02-2018 Nguyễn Hữu Thuấn, Ảnh hưởng của tiết diện trụ cầu và góc va của tầu, thuyền đến lực va xô, tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải
16 01-04-2018 Nguyễn Hữu Thuấn, Mô phỏng trụ cầu chịu tải trọng va xe bằng phương pháp phần tử hữu hạn, tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải
17 15-06-2018 Nguyen Manh Hai, Nguyen Huu Thuan et al, Experimental study and numerical model for dynamic interaction of moving train and steel railway girder bridge, The 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2018), (The Transport Journal, ISSN 2354-0818)
18 15-06-2018 Nguyen Huu Thuan et al, Application of modal identification method in diagnosis of abutment and pier structure in highway, The 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2018), (The Transport Journal, ISSN 2354-0818)
19 15-06-2018 Nguyen Manh Hải, Nguyễn Hữu Thuấn et al, Độ võng động của cầu giàn thép đường sắt dưới tác dụng của đoàn tàu: kết quả ngiên cứu trên mô hình số và thực nghiệm hiện trường, Khoa học Giao thông Vận tải/HNKHCN lần XXI
20 15-06-2018 Nguyễn Hữu Thuấn, Trần Đức Nhiệm, Đánh giá xác suất sụp đổ trụ cầu dưới tác dụng của va xô tàu thuyền, Khoa học Giao thông Vận tải/HNKHCN lần XXI
21 01-11-2018 Nguyễn Hữu Thuấn, Mô phỏng dòng chảy xung quanh trụ cầu bằng phương pháp thủy động lực học hạt mịn SPH (smoothed particle hydrodynamics), tạp chí GTVT.
22 01-04-2019 Anh Tu DO, Huu Thuan NGUYEN et al, A combined finite difference and finite element model for temperature and stress predictions of cast-in-place cap beam on precast columns, Construction and Building Materials ISSN: 0950-0618
23 20-06-2019 Huu Thuan NGUYEN, Benoi Cosson, Anh Tu DO, Numerical simulation of submerged flow bridge scour under dam break flow using multi-phase SPH method, Mathematical Biosciences and Engineering ISSN: 1547-1063
24 31-07-2019 Nguyễn Hữu Thuấn, Phân tích úng xử cơ học động của trụ cầu thép dưới tác dụng của tải trọng va xe, Tạp chí GTVT, 2019
25 01-02-2020 Huu Thuan NGUYEN et al, Evaluation of Dynamic Impact of Flow with Bridge Pier Using Smoothed Particle Hydrodynamics Method, Progress in Computational Fluid Dynamics (accepted)
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-01-01 Sách tham khảo, Đánh giá công trình cầu theo tiêu chuẩn AASHTO LRFR 2011, tham gia, NXB XD, 2016
2 2017-01-01 Giáo trình Khai thác và Kiểm định cầu, tham gia, NXB GTVT2017
3 2017-01-01 Sách tham khảo, Hư hỏng trên cầu bê tông dự ứng lực nhịp lớn: nguyên nhân, biện pháp sửa chữa, tham gia, 2017
4 2018-01-01 Sách tham khảo, Hướng dẫn đánh giá cầu đường ô tô theo phương pháp Hệ số tải trọng và hệ số sức kháng, Chủ biên, 2018.
5 2019-01-01 Sách tham khảo, Cầu thép theo TCVN 11823:2017, tác giả liên hệ, 2018.
6 2019-01-01 Sách tham khảo, Hướng dẫn tính toán lực va xô tàu thuyền vào trụ cầu vượt sông theo TCVN 11823:2017, Chủ biên, 2019
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 01-06-2015 01-01-2017 Hà Quang Tài Học viên Ứng dụng khe co giãn APJ sử dụng trên cầu đường ô tô trong điều kiện Việt Nam
2 14-06-2015 01-10-2017 Khúc Văn Thắng Học viên Xây dựng mô hình phân tích va chạm tàu thuyền vào trụ cầu vượt sông
3 01-01-2016 01-10-2018 Nguyễn Xuân Nhà Học viên Các giải pháp tăng cường và mở rộng một số công trình cầu trên tỉnh lộ địa bàn tỉnh Long An.
4 01-01-2017 01-01-2018 Trịnh Quang Minh Học viên Đánh giá công trình cầu trên một số tỉnh lộ địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo AASHTO LRFR 2011
5 01-01-2017 30-12-2017 Vũ Văn Tiến Học viên Nghiên cứu đề xuất các nội dung bảo dưỡng, bảo trì cầu phù hợp với điều kiện khu vực địa bàn tỉnh Vũng Tàu
6 01-01-2018 Hoàng Thị Tuyết Nghiên cứu sinh (Đang thực hiện)
7 01-10-2019 30-04-2020 Bùi Tá Pháp Học viên Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KCN cầu dân sinh khẩu độ nhịp nhỏ, phục vụ giáo dục vùng sâu, vùng xa miền núi phía Bắc

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện