Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thành Trung
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy
Điện thoại:
0903432326
• 1) Mô hình và phân tích kết cấu công trình cảng, công trình biển/Research on structural modelling and analysis for port, offshore and marine structure; 2) Nghiên cứu tính toán kháng chấn và phân tích hóa lỏng/Research on seismic/eathquake engineering and and liquefaction analysis.; 3) Nghiên cứu nhận dạng đặc trưng động kết cấu theo phương pháp đo phản ứng động sử dụng các thuật toán xử lý tín hiệu / Research on the identification of dynamic characteristics of structure based on vibration response measurement using signal processing algorithms; 4) Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quản lý vòng đời (LCM) và phân tích giá vòng đời(LCCA) trong công tác bảo trì công trình cảng, đường thủy/ Research on life cycle management(LCM) and Life cycle cost analysis (LCCA) for the maintenance work of port and waterway structure;
STT Thời gian Nội dung
1 04-10-2016 Nghiên cứu đánh giá lại giàn khoan biển trong giai đoạn vận hành ở Việt Nam
2 07-06-2017 Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực ứng dụng cho công trình bến cảng nước sâu ở Việt Nam
3 01-08-2018 Nghiên cứu ứng dụng kết cấu phao nổi trụ thích ứng với điều kiện ở Việt Nam
4 14-08-2019 Nghiên cứu phương pháp phân tích giá vòng đời trong xây dựng chiến lược bảo trì phù hợp cho kết cấu bến cảng dạng bệ cọc bê tông cốt thép
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 06-07-2005 Thiết kế sửa chữa block modul thượng tầng giàn khoan biển cố định MSP Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. ISSN 1859- 2724
2 08-07-2008 Phân tích áp lực đất động vào tường chắn đất bằng phần mềm Plaxis. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. ISSN 1859- 2724
3 07-07-2010 Xác định tần số dao động riêng của kết cấu dựa vào kết quả đo thực nghiệm. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. ISSN 1859- 2724
4 30-01-2012 Comparison of three seismic analysis models of Steel sheet pile foundation (SPSP). Proceedings of the 15th Symposium on Performance-based Seismic Design Method for Bridges of JSCE (Japan Society of Civil Engineers), ISBN 978--8106-0781-9.
5 14-03-2012 Verification of influence on seismic performance of SPSP foundation under the 2011 Pacific coast of Tohoku earthquake. Proceedings of the 1th International Symposium on Earthquake engineering of JAEE(Japan Association for Earthquake engineering, Tokyo-Japan.
6 08-07-2012 Seismic Performance of Steel Pipe Sheet Pile Foundation on Soft Ground. Proceedings of the 15th of World Conference in Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal. ISBN: 978-1-63439-651-6
7 15-03-2013 Shaking table test on steel pipe sheet pile foundation in slope during liquefaction. Proceedings of the 16th Symposium on Performance-based Seismic Design Method for Bridges of JSCE, Tokyo, Japan, 2013. ISBN 978-4-8106-0821-2
8 15-05-2013 Impact on the Seismic Performance of Steel Pipe Sheet Pile Foundation by the Joint Mechanical Properties. Proceedings of the 36th of IABSE Symposium in Long Span Bridge and Roofs-Development, Design and Implementation , Kolkata, India. ISBN, 978-385748128-4.
9 15-07-2013 Dynamic behavior of bridge foundation during liquefaction by shaking table test. Proceedings of the 15th International summer symspsium of International Activities Center of JSCE, Narashino, Japan, 2013. CS2-011. ISSN 1345-8507
10 15-04-2014 The Dynamic Behavior of a Steel Pipe Sheet Pile Foundation in a Liquefied Layer during an Earthquak. Journal of Structural Engineering/Earthquake Engineering & Applied Mechanics. Edited and published by : Japan Society of Civil EngineersOnline ISSN : 2187-5103 ISSN-L : 2187-5103 http://doi.org/10.2208/journalofjsce.2.1_116
11 06-07-2015 Thiết kế kháng chấn động đất theo tính năng cho kết cấu công trình cảng. Tạp chí Khoa Học Công nghệ Hàng Hải, ISSN 1859-316X
12 08-07-2015 Dynamic behavior of a steel pipe sheet pile foundation during liquefaction in the revetment. 4th International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, IALCCE. ISBN: 978-1-315-76180-0; 978-1-138-00120-6. CPCI indexed in ISI of Web of Science.
13 30-08-2015 The Behavior of Liquefied Sand Models in an Undrained and a Drained Condition during Earthquake. Proceeding of 3rd International Conference CIGOS 2015 Innovations in construction, Paris, France, 2015. ISBN: 978-2-7466-7235-
14 01-07-2016 Nonlinear behavior of aging fixed jacket offshore platform by dynamic response measurement Proceedings of 8th Asian-Parafic on Marine Hydrodynamic in Naval Architecture, ocean Technology and Constructions, Viet Nam. ISBN 978-604-913-486-9.
15 07-07-2016 Xác định tần số dao động riêng cơ bản của kết cấu chân đế giàn khoan biển thép bằng phân tích kết quả phản ứng động. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng, viện KHCNXD. (IBST). ISSN 1859-1566
16 29-07-2016 The settlement investigation of a steel pipe sheet pile foundation during post liquefaction. 8th International Conference on Steel and Aluminium Structures (ICSAS), Hong Kong, 2016. ISBN: 978-962-8014-26-2. CPCI indexed in ISI of Web of Science
17 08-07-2017 Phân tích ứng dụng của kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực trong công trình bến cảng nước sâu ở Việt Nam. Tạp Cầu đường Việt Nam. ISSN 1859-459X.
18 22-07-2017 Xác định lực dọc trong thanh treo cầu vòm lưới thông qua kết quả đo dao động. Tạp chí Khoa học GTVT. ISSN 1859-2724
19 22-07-2017 Thiết kế kháng chấn động kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng, viện KHCNXD IBST. ISSN 1859-1566
20 14-07-2018 Đánh giá hiệu quả giảm sóng của kết cấu bến dạng phao nổi trụ neo. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Trường ĐHXD. ISSN 2615-9058. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(7)-07
21 22-07-2019 Application of Hilbert Huang transform to identify the natural frequencies of steel frame. Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2019-13(2)-06 ISSN 1896-2996.
22 30-07-2019 Application of the Hilbert Huang transform to identify the dynamic characteristics of a caisson foundation during liquefaction. Journal of Structural Control and Health monitoring ISSN: 1545-2255 E-ISSN: 1545-2263 John Wiley & Sons ltd, the Atrium, Southern Gate, Chichester, England. SCIE (IF=3,74)
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2008-09-14 Tính toán công trình cảng và công trình bờ biển bằng phần mềm SAP 2000
2 2009-07-14 Hướng dẫn thiết kế cọc ván thép/ Design manual of steel sheet pile foundation (song ngữ
3 2013-07-14 Công trình biển
4 2016-07-14 Thiết kế kháng chấn cho công trình bến cảng
5 2019-07-07 Thiết kế và ví dụ tính toán theo tiêu chuẩn TCVN 1520:2016 Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi/Bottom single blade rotation pile foundation, Design requirements
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 30-06-2017 01-07-2018 Lê Huỳnh Thanh Vũ Học viên 2019/Quyết định cấp bằng số 190/QĐ-ĐHGTVT
2 07-03-2018 14-09-2018 Đỗ Việt An Học viên 2019/Quyết định cấp bằng số 1340/QĐ-ĐHGTVT
3 07-03-2018 14-09-2018 Giang Công Tuấn Học viên 2019/Quyết định cấp bằng số 1340/QĐ-ĐHGTVT

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện