Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Thị Phương Mai
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
11 năm
Bộ môn:
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
Điện thoại:
0963190383
• Thuế thu nhập cá nhân
• Sức lao động, tiền lương và nguồn nhân lực
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-05-24 Tìm hiểu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện