Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Việt Yên
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Đường bộ
Điện thoại:
0988553340
• Quy hoạch giao thông
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2015 Đề xuất phương pháp xác định tốc độ hạn chế và vị trí cắm biển báo hạn chế tốc độ trên đường ô tô ở Việt Nam. Vị trí: Thành viên tham gia phân tích, xử lý số liệu
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện