Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lê Đắc Hiền
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Tự động hóa Thiết kế cầu đường
Điện thoại:
0914346899
• - Ứng dụng tin học trong Xây dựng công trình giao thông - Building information modeling
STT Thời gian Nội dung
1 01-06-2008 Đề tài khoa học cấp Trường: Nghiên cứu xây dựng phần mềm cổng thông tin chuyên ngành phục vụ các bộ môn khoa công trình, Trường Đại học GTVT, 2008. Chủ nhiệm đề tài.
2 01-09-2009 Đề tài khoa học cấp Trường: Nghiên cứu ứng dụng VSTO để xây dựng các phần mềm hỗ trợ thiết kế chạy trên Office, Trường Đại học GTVT, 2009. Chủ nhiệm đề tài.
3 01-09-2010 Đề tài khoa học cấp Trường: Nghiên cứu ứng dụng Visual studio để xây dựng phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực gtvt trên thiết bị di động, Trường Đại học GTVT, 2010. Chủ nhiệm đề tài.
4 31-12-2015 Đề tài khoa học cấp Trường: Nghiên cứu ứng xử cục bộ vùng neo cáp sử dụng bê tông cốt sợi trong kết cầu cầu, Trường Đại học GTVT, 2015. Tham gia.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-07-2010 31-08-2010 Vienna University of Technology, Austria Principles of polishing testing according to Wehner Schulze. Preperation of specimen for Wehner Schulze Polishing Device. Wehner Schulze Polishing Tests for several different materials. Analysis of sand and stone texture by laser device
2 01-09-2015 29-02-2016 University of Minho, Portugal Fiber Reinforced Concrete. Fiber Reinforced Polymer. Analysis of Anchorage zone in Cable-Stayed Bridge with GiD-FEMIX
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện