Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Hoàng Thị Minh Hải
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Thủy lực - Thủy văn
Điện thoại:
0946891410
• Thủy lực thủy văn công trình giao thông
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 02-01-2009 26-12-2011 Hoàng Thị Minh Hải Học viên Nghiên cứu thực nghiệm về xói hạt mịn

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện