Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lê Khánh Giang
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Trắc địa
Điện thoại:
0983663031
• Trắc địa công trình giao thông. Kỹ thuật GIS và viễn thám trong quản lý công trình giao thông, quy hoạch đô thị và phát triển bền vững.
STT Thời gian Nội dung
1 01-12-2010 Tham gia Đề tài cấp Bộ:"Nghiên cứu phương pháp thành lập lưới khống chế thi công cầu bằng công nghệ GPS kết hợp máy toàn đạc điện tử".
2 01-12-2017 Tham gia Đề tài cấp Trường: "Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng giao thông bằng công nghệ GIS"
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện