Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Mai Quang Huy
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Thủy lực - Thủy văn
Điện thoại:
04.32115058
• Scour Technologies: Scour at Bridges, Stream Stability, Bridge Scour and Stream Instability Countermeasures, Sediment Transport,etc. in the transportation system. /(Xói ở công trình cầu, ổn định dòng chảy; biện pháp chống xói và ổn định dòng chảy; vận tải bùn cát trên sồng,.. trong hệ thống giao thông.
• Hydrology, Floodplains and climate change in transportation system/ (Thủy văn, lũ lụt và biến đổi khí hậu trong hệ thống giao thông)
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2009 Đề tài cấp Bộ trọng điểm, Mã số: B2009 – 04 – 106TĐ “Nghiên cứu sự thay đổi lưu lượng lũ lớn nhất của sông Hồng và sông Thái Bình”, Thư ký đề tài.
2 31-12-2015 Đề tài NCKH cấp Trường 2015. Mã số: T2015-CT-27. "Nghiên cứu trắc dọc biến dạng lòng sông khi xây dựng công trình cầu" Chủ nhiệm đề tài.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-08-2007 17-11-2010 Trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội Giảng dạy tại Bộ môn Thủy lực - Thủy văn, Khoa Công trình
2 17-11-2010 31-12-2013 Trường Đại học giao thông đường bộ Mátxcơva, Liên Bang Nga (MADI) Làm nghiên cứu sinh tại Khoa xây dựng công trình. Nghiên cứu thủy lực dòng chảy dưới cầu, sự tương tác thủy lực giữa hai công trình cầu khi xây dựng gần nhau.
3 01-12-2013 Trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội Giảng dạy tại Bộ môn Thủy lực - Thủy văn, Khoa Công trình. Nghiên cứu thủy lực dòng chảy dưới công trình giao thông. Xói lở bờ và biện pháp gia cố bờ sông.Thủy văn, lũ lụt và biến đổi khí hậu trong hệ thống giao thông.
STT Thời gian Bài báo
1 20-10-2010 Trần Đình Nghiên, Mai Quang Huy, Nguyễn Đăng Phóng (2010). Quan hệ đỉnh lũ thượng nguồn sông Hồng với đỉnh lũ tại Sơn Tây, Hà Nội và Thượng cát. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số tháng 10/2010.
2 15-11-2010 Nguyễn Thanh Nga, Đặng Thu Thủy, Mai Quang Huy (2010). Diễn biến động lực hình thái đoạn sông và xác định Báo cáo tại mặt cắt tính xói dưới cầu đoạn sông Hồng trong phạm vi Hà Nội. Tạp chí KHGTVT, số 32 tháng 11/2010.
3 03-12-2012 Расчет общих размывов под мостами на взаимодействующих мостовых переходах. Наука и техника в дорожной отрасли, 12/2012
4 01-01-2013 Расчет характерных подпоров на взаимодействующих мостовых переходах (2013). «Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ)» | Выпуск 1(32), 3/2013
5 01-07-2015 Nghiên cứu trắc dọc biến dạng đáy sông dưới cầu (2015), Tạp chí Giao thông vận tải, số tháng 7/2015
6 01-02-2016 Dự đoán chiều sâu xói trụ cầu theo thời gian (2016), Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 50 - tháng 02/2016
7 26-11-2016 Mai Quang Huy (2016). Culvert design for fish passage using Hec-26 method, 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE2016)
8 21-12-2016 Mai Quang Huy (2016). Kết cấu chống va xô trụ cầu trong sông có thông thuyền trên thế giới, khả năng áp dụng ở Việt Nam, Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành Giao thông Vận tải năm 2016.
9 21-12-2016 Mai Quang Huy, Phạm Minh Trang (2016). ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TĂNG CƯỜNG LƯU LƯỢNG BỘ PHẬN DƯỚI CẦU THU HẸP DÒNG CHẢY, Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành Giao thông Vận tải năm 2016.
10 15-11-2017 Mai Quang Huy (2017).Nghiên cứu ứng dụng phương pháp SRICOS dự tính xói dưới cầu trong điều kiện đất dính và khả năng áp dụng tại Việt Nam/Study onthe application of SRICOS method for predicting local scour at bridge piers embedded in cohesive soils and applicability in Vietnam,Tạp chí GTVT, Tr.(69-73), số tháng 11/2017.
11 04-10-2018 Mai Quang Huy, Nguyễn Thái Hoàng (2018). Phân tích, đề xuất dạng kết cấu chống va xô phù hợp cho trụ cầu đang khai thác ở Việt Nam, Hội thảo khoa học Viện Khoa học Công nghê GTVT 2018.
12 15-10-2018 Mai Quang Huy (2018).Nghiên cứu khả năng hấp thụ năng lượng va xôtàu thuyền của kết cấu trụ chống va dạng hi sinh cho trụ cầu/Study on the collision energy absorption of antivessel collision structures of bridge piers. Tạp chí Khoa học GTVT, Tr.(63-73), số 66, 10/2018.
13 15-10-2019 Mai H.Q., Doan N.T. (2020) Assessment of Methods of Riprap Size Selections as Scour Countermeasures at Bridge Abutments and Approach Embankments. In: Ha-Minh C., Dao D., Benboudjema F., Derrible S., Huynh D., Tang A. (eds) CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 54. Springer, Singapore
14 15-10-2019 Mai H.Q., Nguyen P.D. (2020) A Review on Protection Methods Against Debris Accumulation for Bridge in Mountain Areas. In: Ha-Minh C., Dao D., Benboudjema F., Derrible S., Huynh D., Tang A. (eds) CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 54. Springer, Singapore
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-06-01 Mai Quang Huy, Doãn Thị Nội, Nguyễn Đăng Phóng, Tống Anh Tuấn (2016), Thủy lực - Thủy Văn. NXB Xây Dựng, sách tham khảo (222 trang).
2 2016-06-17 Hoàng Nam Bình, Mai Quang Huy, Nguyễn Đăng Phóng, Tống Anh Tuấn (2016), Thủy văn cầu đường ứng dụng. NXB Khoa học và Kỹ thuật, sách tham khảo (248 trang).
3 2019-04-18 Tống Anh Tuấn, Hoàng Nam Bình, Mai Quang Huy, Nguyễn Đăng Phóng. Thủy văn công trình. NXB Giao thông Vận tải. 2019.(214 trang)
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 25-11-2015 09-06-2016 Trần Văn Phú Học viên Nghiên cứu giải pháp thủy lực tăng cường khả năng thoát lũ của công trình thoát nước nhỏ hiện có trên Quốc lộ 37 đoạn qua tỉnh Tuyên Quang
3 15-03-2017 26-01-2018 Nguyễn Văn Biên Học viên Nghiên cứu ứng dụng phương pháp SRICOS xác định xói cục bộ tại trụ cầu vượt sông trong điều kiện Việt Nam
4 15-03-2017 26-01-2018 Doãn Trọng Nôi Học viên Nghiên cứu giải pháp thiết kế cống qua đường khi xét đến khả năng di chuyển của các loài thủy sinh
5 05-04-2018 25-05-2019 Nguyễn Văn Hùng Học viên Nghiên cứu lựa chọn giải pháp mới chống xói mố cầu trong điều kiện nước lũ dâng cao
6 05-04-2018 25-05-2019 Phùng Thế Khánh Học viên Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường khả năng thoát lũ cho một số công trình thoát nước thuộc tỉnh lộ 438B, tỉnh Hòa Bình
7 16-04-2018 27-04-2019 Nguyễn Văn Khánh Học viên Nghiên cứu cơ chế gây sạt lở nền đường ven sông trên Quốc lộ 91 đoạn qua tỉnh An Giang và lựa chọn giải pháp bảo vệ, phòng chống sạt lở

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện