Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Việt Hưng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Kết cấu
Điện thoại:
0936684668
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2015 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường 2015: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cơ học của chất kết dính polyme vô cơ (Geopolymer).
2 01-12-2016 Đề tài cấp bộ: Nghiên cứu dự báo tuổi thọ khai thác của công trình cầu bê tông CTB2014-04-01. Tham gia.
3 03-01-2017 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường 2017: Nghiên cứu thành phần, các đặc trưng cơ học chủ yếu của bê tông geopolymer tro bay
4 03-01-2017 Đề tài cấp bộ GTVT: Nghiên cứu thành phần, các đặc trưng cơ học chủ yếu của bê tông geopolymer tro bay và áp dụng cho kết cấu dầm đúc sẵn
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 02-11-2015 Trần Việt Hưng, Nguyễn Ngọc Long, Đào Văn Đông: “Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cơ học của vữa Geopolymer tro bay”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số đặc biệt, trang 91-94 (10/2015).
2 02-11-2015 Đào Văn Đông, Trịnh Hoàng Sơn, Trần Việt Hưng: “Nghiên cứu một số tính chất cơ học của bê tông Geopolymer tro bay sử dụng xỉ thép làm cốt liệu”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số đặc biệt, trang 81-83 (10/2015)
3 01-11-2016 Tran Viet Hung, Dao Van Dong and Nguyen Ngoc Long (2016), "Mix design for low calcium of fly ash base Geopolymer concrete", ACF2016 - The 7th International Conference of Asian Concrete Federation “SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE”, Hanoi, Vietnam.
4 03-01-2017 Trần Việt Hưng, Đào Văn Đông, Nguyễn Ngọc Long: “Nghiên cứu các tính chất cơ học của bê tông Geopolymer tro bay”, Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 1/2017
5 30-03-2017 TRAN VIET HUNG, DAO VAN DONG, NGUYEN NGOC LONG and TA DUY HIEN, 2017. STUDY ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE FLY ASH GEOPOLYMER CONCRETE.International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET) - Scopus Indexed.Volume:8,Issue:3,Pages:950-957.
6 08-05-2017 Trần Việt Hưng, Phạm Duy Hữu, Đào Văn Đông, Nguyễn Ngọc Long (2017), “Mô hình ứng suất biến dạng khi nén của bê tông Geopolymer tro bay”, Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 5/2017
7 01-06-2017 Trần Việt Hưng, Đào Văn Đông, Nguyễn Ngọc Long (2017), “Nghiên cứu xác định khả năng dính bám với cốt thép của bê tông geopolymer tro bay”, Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 6/2017
8 01-08-2017 Trần Việt Hưng, Đào Văn Đông, Nguyễn Ngọc Long (2017), “Nghiên cứu ứng xử uốn của dầm bê tông geopolymer tro bay cốt thép”, Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 8/2017
9 01-12-2017 Trần Việt Hưng, Nguyễn Duy Tiến, Đào Văn Đông (2017), "EXPERIMENTAL STUDY ON SECTION CURVATURE AND DUCTILITY OF REINFORCED GEOPOLYMER CONCRETE BEAMS", INTERNATIONAL COOPERATION ISSUE OF TRANSPORTATION - Especial Issue - No.08.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện