Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đặng Thu Hương
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
9 năm
Bộ môn:
Đường bộ
Điện thoại:
0904060484
• - Chuyên ngành Xây dựng đường ô tô, đường thành phố - Kỹ thuật giao thông Đường bộ
STT Thời gian Nội dung
1
2 16-11-2012 Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của dân cư hai bên đường đối với tai nạn giao thông trên một số trục đường Quốc lộ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện