Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lê Văn Hiến
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
8 năm
Bộ môn:
Trắc địa
Điện thoại:
0981110910
• Quan trắc công trình
STT Thời gian Nội dung
1 16-03-2018 Đề tài Cấp trường. Mã số: T2017-CT-109
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2008 01-10-2012 Trường Đại học GTVT - Trợ giảng và Giảng viên Bộ môn Trắc địa, khoa Công trình. - Hoàn thành chương trình Thạc sỹ tại trường Đại học Mỏ - Địa chất (năm 2010). - Trúng tuyển Học bổng MEXT cho chương trình NCS Tiến sỹ tại Nhật Bản
2 01-10-2012 01-10-2015 Đại học Quốc lập Yokohama, Nhật bản - Nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại trường Đại học Quốc lập Yokohama, Nhật Bản - Tham dự và báo cáo tại 01 Hội thảo tại Nhật Bản, và 01 Hội thảo Quốc tế tại Italy. - Xuất bản 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế nằm trong danh mục SCOPUS.
3 01-10-2015 31-03-2018 Trường Đại học GTVT - Giảng viên - Tiến sỹ tại Bộ môn trắc địa, khoa Công trình. - Hoàn thành 01 đề tài cấp trường, mã số T2017-CT-109 - Xuất bản 03 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước (tác giả số 1) và tham gia trong 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành khác. - Trưởng ban Thư ký Hội thảo Quốc tế về Quản lý thông minh cơ sở hạ tầng - 11/2017, tổ chức tại trường ĐH GTVT. - Xuất bản 01 bài báo Hội thảo Quốc tế, 11/2017. - Xuất bản, tham gia báo cáo 02 bài báo tại Hội thảo Quốc tế tổ chức tại Brisbane, Úc, 12/2017. - Làm trưởng 02 tiểu ban tại Hội thảo quốc tế tổ chức tại Úc, 12/2017. - Đọc phản biện cho 03 bài báo tại Hội thảo Quốc tế tổ chức tại Úc, 12/2017. - Đọc phản biện cho 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế.
STT Thời gian Bài báo
1 10-04-2014 GPS Structural Health Monitoring of long-span cable stayed bridges considering environmental effects based on time series analysis Proceedings of International Summer Symposium, JSCE, Osaka, Japan
2 15-05-2015 Time-series analysis of GPS monitoring data from a long-span bridge considering the global deformation due to air temperature changes Journal of Civil Structural Health Monitoring, Springer ISSN: 2192-5452
3 03-07-2015 Statistical condition assessment of a cable stayed bridge using GPS structural health monitoring data The 7th International Conference of Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure SHMII 2015, Torino, Italy
4 20-10-2015 Investigation on the change of coefficient distributions in application of ARIMA model for long-term data processing of a numerical cable-stayed bridge Science journal of transportation, Especial Issue No. 6; International cooperation Journals MADI – SWJTU - UTC
5 15-04-2016 Nghiên cứu sự tương quan giữa gió, nhiệt độ và chuyển vị của một số vị trí trên cầu Cần Thơ Tạp chí khoa học Giao thông vận tại, số 54
6 20-10-2016 Xây dựng mô hình dự đoán chuyển vị của dầm chủ tại mặt cắt giữa nhịp chính cầu Cần Thơ từ số liệu quan trắc thông qua bài toán hồi quy Tạp chí khoa học Giao thông vận tại, số 55
7 10-11-2017 Application of time series analysis for processing GPS long-term data of a cable-stayed bridge considering the temperature effects. Proceedings of International Conference on Smart Management of Infrastructures, Hanoi, Vietnam.
8 06-12-2017 Outlier detection of ARIMA model coefficients estimated from GPS thermal deformation data for assessing structural condition of a cable-stayed bridge The 8th International Conference of Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure SHMII 2017, Brisbane, Australia.
9 07-12-2017 Precision assessment of GPS-Real Time Kinematic data in structural health monitoring of bridge. The 8th International Conference of Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure SHMII 2017, Brisbane, Australia
10 30-12-2017 Tạp chí Tài nguyên và môi trường
11 30-12-2017 Tạp chí Tài nguyên và môi trường
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện