Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Mi Trà
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
8 năm
Bộ môn:
Đường bộ
Điện thoại:
0987757635
• Công nghệ xây dựng đường ô tô.
• Bảo dưỡng sửa chữa đường ô tô
STT Thời gian Nội dung
1 28-12-2016 Chủ trì đề tài cấp trường, mã số T2016-CT-76:"Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm của viện Asphalt(AI) trong điều kiện Việt Nam"
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 Học viên

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện