Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
Bộ môn:
Kỹ thuật hạ tầng đô thị
Điện thoại:
• Thoát nước bền vững
STT Thời gian Nội dung
1 09-12-2014 Chủ trì đề tài cấp trường (Mã số T2014-VKTXD-04): Nghiên cứu giải pháp thoát nước mặt bền vững cho các đô thị ở Việt Nam
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện