Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Hoàng Kiên
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
8 năm
Bộ môn:
Tự động hóa Thiết kế cầu đường
Điện thoại:
0975474828
• Động lực học công trình và các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng: • Thiết kế kháng chấn • Thiết kế kháng gió • Quan trắc kết cấu • Chẩn đoán đánh giá tình trạng khai thác kỹ thuật của kết cấu
• Phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông • Bảo trì kết cấu • Vật liệu và công nghệ mới: cọc phức hợp …
STT Thời gian Nội dung
1 28-10-2011 Chủ nhiệm đề tài cấp trường (mã số quản lý: T2010-VKHCNXDGT-76): Nghiên cứu về phương pháp phân tích phản ứng của cầu hệ dây gây ra do sự rối của dòng khí; Đã nghiệm thu đạt kết quả tốt.
2 29-04-2014 Chủ nhiệm đề tài cấp bộ (mã số quản lý: B2011-04-03): Nghiên cứu lựa chọn mô hình và thí nghiệm xác định ứng xử chịu động đất của một số dạng kết cấu trụ cầu; Đã nghiệm thu đạt kết quả tốt.
3 31-03-2016 Chủ nhiệm đề tài cấp trường (mã số quản lý: T2015-CT-14): Nghiên cứu ứng xử cục bộ vùng neo cáp sử dụng bê tông cốt sợi trong kết cấu cầu; Đã nghiệm thu đạt kết quả tốt.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2010-08-26 Steel Cable-Stayed Bridge – Technologies and Its Progress (Sách được viết bằng tiếng Nhật, tên tiếng Nhật : 鋼斜張橋‐技術とその返還; tên sách dịch sang tiếng Việt: “Cầu dây văng dầm thép – Kỹ thuật và tiến bộ”; JSCE, Hội kỹ sư Xây dựng Nhật Bản, 2010; ISBN 978-4-8106-0683-6;
2 2016-05-26 Cảm biến đo biến dạng và các ứng dụng trong quan trắc công trình xây dung; Nhà xuất bản xây dựng, 2016; ISBN 978-604-82-1837-9;

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện