Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Hoàng Văn Tuấn
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Kỹ sư
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
2010 năm
Bộ môn:
Sức bền vật liệu
Điện thoại:
0975423618
• Nghiên cứu tính toàn kết cấu công trình.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện