Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đỗ Văn Trung
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
3 năm
Bộ môn:
Kết cấu
Điện thoại:
0973861212
• Phân tích phi tuyến (Nonlinear analysis) kết cấu bê tông cốt thép dưới tác dụng của tải trọng 3D tĩnh và động; Tính toán các mặt cắt hẹp (dầm cao) có xét đến ảnh hưởng cong vênh của lực cắt và xoắn;
• Phương pháp đánh giá an toàn (Safety evaluation methods) kết cấu đập thủy điện bằng bê tông và bê tông ít cốt thép dưới tác động của tải trọng 3D và áp lực nước đẩy nổi;
• Đánh giá ảnh hưởng của các thông số từ mô hình tính toán đến độ an toàn của công trình theo lý thuyết độ tin cậy công trình ; Các phương pháp tăng cường và sửa chữa kết cấu trụ, đập thủy điện ;
• Dự báo tuổi thọ sử dụng kết cấu bê tông cốt thép dưới tác động của môi trường;
• Kết cấu thép và các hình thức liên kết trong kết cấu thép.
STT Thời gian Nội dung
1 29-11-2013 Dự báo tuổi thọ sử dụng của kết cấu bê tông cốt thép theo sự thấm clorua, Đề tài cấp trường T2013-CT-23, Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Văn Dinh.
2 22-05-2014 Nghiên cứu dự báo tuổi thọ khai thác của công trình cầu bê tông, Đề tài cấp bộ, CTB 2014 - 04 - 01, Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Văn Dinh.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 10-09-2010 22-10-2012 Đại học GTVT ThS: Nghiên cứu ứng xử cắt trong tính toán cột bê tông cốt thép. Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Phương Duy.
2 04-05-2015 Bách khoa Montréal, Canada NCS: Đánh giá an toàn kết cấu đập bằng bê tông và bê tông ít cốt thép dưới tác dụng của tải trọng và áp lực nước đẩy nổi.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện