Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Anh Dân
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
6 năm
Bộ môn:
Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy
Điện thoại:
0973281828
• - Kết cấu công trình ven biển và ngoài khơi - Kết cấu công trình khai thác năng lượng mới - Địa kỹ thuật và nền móng công trình
STT Thời gian Nội dung
1 22-11-2016 Nghiên cứu các giải pháp kết cấu và nền móng của các trạm phát điện bằng sức gió xây dựng ở ven biển phù hợp điều kiện Việt Nam.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-06-2009 20-10-2010 Viện XD Công trình biển - Đại học Xây dựng
2 22-10-2010 06-01-2017 Khoa Công trình - Đại học Giao thông Vận tải
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 GS.TS. Nguyễn Viết Trung, ThS. Nguyễn Anh Dân, ThS. Nguyễn Thành Trung, Giáo trình Công trình biển, NXB Giao thông Vận tải, 2013.
2 ThS. Vũ Minh Tuấn, TS. Nguyễn Viết Thanh, ThS. Nguyễn Anh Dân, Công nghệ xây dựng Công trình biển, NXB Giao thông Vận tải, 2013.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện