Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Bùi Đức Chính
Năm sinh:
1957
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy
Điện thoại:
0913525001
• 1. Các công nghệ mới trong xây dựng công trình cầu và công trình ngầm. 2. Bảo trì công trình cầu, công trình ngầm. 3. Độ tin cậy kết cấu. 4. Chẩn đoán công trình.
STT Thời gian Nội dung
1 23-03-1995 Nghiên cứu lựa chọn và đề xuất một số phương pháp kiểm toán sửa chữa kết cấu dưới của cầu ở Việt Nam. Đề tài cấp cơ sở. Chủ trì.
2 26-09-1998 Ứng dụng Hệ chuyên gia đánh giá cầu bê tông cốt thép. Đề tài cấp cơ sở. Chủ trì.
3 20-07-2001 Nghiên cứu đánh giá khả năng khai thác và đề xuất các giải pháp sửa chữa, khôi phục các cầu cũ phục vụ giao thông địa phương. Đề tài cấp cơ sở. Chủ trì.
4 10-04-2003 Xây dựng và hoàn chỉnh chương trình đánh giá cầu BTCT. Đề tài cấp cơ sở. Chủ trì.
5 25-04-2003 Bước đầu nghiên cứu áp dụng lý thuyết tập mờ trong một số lĩnh vực của ngành GTVT. Đề tài cấp cơ sở. Chủ trì.
6 15-11-2005 Nghiên cứu lựa chọn công nghệ kiểm tra đánh giá các công trình hầm giao thông ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ. Chủ trì.
7 23-06-2006 Nghiên cứu công nghệ bảo trì và sửa chữa các công trình hầm giao thông ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ. Chủ trì.
8 20-09-2007 Cầu dây văng-Hệ cáp và neo-Yêu cầu kỹ thuật. Đề tài cấp Bộ. Chủ trì.
9 30-06-2008 Nghiên cứu những giải pháp kỹ thuật khi áp dụng kết cấu tường neo trong thi công công trình ngầm ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ. Chủ trì
10 03-10-2008 Nghiên cứu công nghệ kích đẩy trong thi công công trình ngầm ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ. Chủ trì
11 31-12-2008 Quy định kỹ thuật về công tác kiểm tra và bảo dưỡng hầm đường bộ. Đề tài cấp Bộ. Chủ trì.
12 22-12-2012 Nghiên cứu áp dụng công nghệ và thiết bị mới trong kiểm tra, đánh giá và sửa chữa kết cấu dưới của các công trình cầu Việt Nam. Đề tài cấp Bộ trọng điểm. Chủ trì
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-12-1982 31-07-2011 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT - Bộ Giao thông vận tải Nghiên cứu các công nghệ mới trong xây dựng công trình cầu, công trình ngầm. Nghiên cứu các vấn đề trong bảo trì công trình cầu, công trình ngầm.
2 01-08-2011 01-05-2016 Trường Đại học GTVT Giảng dạy tại Bộ môn Công trình Giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình. Nghiên cứu các công nghệ mới trong xây dựng công trình cầu, công trình ngầm. Nghiên cứu các vấn đề trong bảo trì công trình cầu, công trình ngầm.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện