Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Hoàng Nam Bình
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
7 năm
Bộ môn:
Thủy lực - Thủy văn
Điện thoại:
0912426670
• Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
• Thủy lực hệ thống sông
• Thủy lực công trình
• Tính toán thủy văn
• Điều tiết hồ chứa
• Biến đổi khí hậu
STT Thời gian Nội dung
1 01-07-2004 Ứng dụng các mô hình MIKE mô phỏng dòng chảy lũ hệ thống sông Hương - Đầm phá - cửa biển phục vụ phát triển kinh tế xã hội và ổn định các cửa biển Thừa Thiên Huế (Dự án DANIDA)
2 01-11-2005 Tính toán thủy lực lưu vực sông Cả phục vụ dự án nâng cấp đê hữu sông Lam (Dự án)
3 01-11-2007 KC.08.12/06-10: Nghiên cứu giải pháp, công trình khơi thông dòng chảy tăng khả năng chịu tải và tự làm sạch của các sông thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy (Đề tài cấp Nhà nước)
4 01-01-2009 Đánh giá tổng quan các hồ chứa và hiện trạng lưu vực sông Lam, xác định cơ sở thực tiễn nhằm đề xuất quy trình vận hành hồ chứa/liên hồ chứa (Đề tài nhánh cấp Bộ)
5 01-01-2009 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất quy trình điều hành liên hồ chứa trên sông Lam đảm bảo ngăn lũ, chậm lũ và an toàn hồ chứa (Đề tài cấp Bộ)
6 01-01-2009 Thí nghiệm mô hình thủy lực cống Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (gồm cửa lấy nước, cống lấy nước (cấp II) (Dự án)
7 01-07-2009 Xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực Nâng cấp, mở rộng Cống Nam Đàn và hệ thống kênh, giai đoạn 1, xây mới Cống Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Hợp đồng kinh tế)
8 01-01-2010 Thí nghiệm mô hình Công trình đầu mối hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An (Dự án)
9 01-11-2011 Tính toán thủy lực tiêu sông Bùng xác định khẩu độ cống Diễn Thành thuộc dự án hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (Dự án)
10 01-04-2012 Mô hình đánh giá ngập lụt hệ thống hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa, kiến nghị giải pháp giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp hệ thống hồ có sự cố (Dự án)
11 01-06-2013 Nghiên cứu xây dựng quy trình điều hành liên hồ chứa trên hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế (Đề tài cấp tỉnh)
12 01-01-2015 KC08.22/11-15: Nghiên cứu đánh giá rủi do đối với thượng hạ du khi xảy ra sự cố các đập trên hệ thống bậc thang thủy điện sông Đà (Đề tài cấp Nhà nước)
13 01-01-2015 Thí nghiệm mô hình thủy lực cầu Khe Trí và Ngã Ba Ngàn Trươi- Khe Trí (Cầu Khe Trí giai đoạn 2) - Tiểu dự án hồ chứa nước Ngàn Trươi
14 01-01-2016 Nghiên cứu xây dựng phần mềm dự báo dông cho khu vực sân bay quốc tế Nội Bài (Đề tài cấp cơ sở)
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 01-11-2004 Thuật toán mạng thần kinh nhân tạo sai số lan truyền ngược và ứng dụng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường
2 01-06-2006 Một số vấn đề thủy lực hạ lưu các công trình tháo nước vùng đồng bằng và ven biển, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường
3 01-07-2010 Ứng dụng mô hình MIKE 11 mô phỏng dòng chảy mùa kiệt hệ thống sông Nhuệ - Đáy, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 01-07-2012 Ứng dụng mô hình MIKE tính toán vận hành điều tiết hệ thống hồ chứa trên sông Cả, Báo cáo tại Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc
5 01-09-2013 Kiến nghị giải pháp giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp hệ thống hồ chứa Cửa Đạt gặp sự cố, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải
6 01-06-2014 Tính toán nhu cầu dùng nước cho lưu vực sông Cái Ninh Hòa, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải
7 01-06-2015 Tính toán phân kỳ lũ trên lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Biển và Bờ
8 01-07-2015 Đề xuất kế hoạch vận hành phát điện trong mùa kiệt của các hồ chứa trên hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo tại Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc
9 01-07-2015 Đánh giá tác động của đập dâng An Trạch đến ngập lụt hạ du sông Vu Gia, Báo cáo tại Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc
10 01-08-2015 Tính toán phân cấp lũ trên lưu vưc sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải
11 01-03-2016 Ứng dụng mô hình mưa dòng chảy mô phỏng quá trình lũ trên lưu vực sông Hiếu tỉnh Nghệ An
12 01-04-2016 Đánh giá khả năng giảm lũ của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-06-17 Thủy văn cầu đường ứng dụng - NXB. Khoa học và Kỹ thuật

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện