Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Huy Cường
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
4 năm
Bộ môn:
Kết cấu xây dựng
Điện thoại:
0989832425
• Tăng cường kết cấu bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP, TRC.
• Kết cấu bê tông cốt thép chịu tải trọng động đất.
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2014 Nghiên cứu ứng xử của trụ cầu bê tông cốt thép chịu tải trọng động đất bằng mô hình phần tử hữu hạn - Đề tài NCKH cấp trường (Chủ nhiệm)
2 01-01-2014 Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt trong kết cấu cầu - Đề tài NCKH cấp Bộ GDĐT (Chủ nhiệm)
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-10-2010 10-08-2012
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện