Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thái Linh
Năm sinh:
1990
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
5 năm
Bộ môn:
Địa kỹ thuật
Điện thoại:
0976231677
• Ổn định bờ dốc; Ổn định nền móng công trình; Nghiên cứu sự làm việc cọc đất xi măng kết hợp lưới Địa kỹ thuật cường độ cao trong xử lý nền đất yếu cho xây dựng giao thông
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện