Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Minh Long
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
3 năm
Bộ môn:
Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy
Điện thoại:
01672717769
• 1.Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
• 2.Kỹ thuật Xây dựng Công trình đặc biệt
• 3.Công trình giao thông đô thị
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2014 Đề tài Cấp Bộ GTVT: "Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông siêu cường độ cốt sợi thép làm lớp phủ trong kết cấu mặt cầu".Thành viên đề tài
2 29-11-2014 Đề tài NCKH Cấp cơ sở (Trường ĐHGTVT): "Nghiên cứu giải pháp thay thế cáp cho cầu dây văng đang khai thác". Thành viên đề tài
3 20-08-2015 Đề tài Cấp Bộ GTVT: "Nghiên cứu công nghệ chống ăn mòn gối thép tiên tiến cho công trình cầu phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam". Thành viên đề tài
4 22-12-2016 Đề tài Cấp Bộ GTVT: "Nghiên cứu ứng dụng kết quả quan trắc trong dự đoán tuổi thọ kết cấu nhịp cầu giàn thép trên tuyến đường sắt Bắc Nam". Thư ký đề tài
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-02-2013 Trường ĐH Giao thông vận tải Giảng dạy và nghiên cứu
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện