Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Đức Khương
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
5 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật điện
Điện thoại:
0902141296
• Hệ thống năng lượng tái tạo
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo phần điều khiển cho scanner siêu âm công nghiệp”, đề tài NCKH cấp bộ, 2014/2015, Người tham gia thực hiện.
2 “Hoàn thiện và phát triển hệ thống sản xuất linh hoạt FMS trong phòng thí nghiệm phục vụ công tác giảng dạy” đề tài NCKH cấp trường, mã số T-2015-63, Người tham gia thực hiện.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 01-08-2015 01-08-2017 Học viên

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện