Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lê Thị Thu Phương
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
11 năm
Bộ môn:
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
Điện thoại:
0915221514
• Vai trò của công nghiệp hỗ trợ
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2015-12-31 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội mới - Giá trị lý luận và thực tiễn
2 2016-06-27 Tìm hiểu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện