Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lê Xuân Lưu
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
4 năm
Bộ môn:
Sức bền vật liệu
Điện thoại:
0978969192
• Structural dynamics;
• Bridge Engineering.
STT Thời gian Nội dung
1 28-03-2017 Đề tài cấp trường: Tính ổn định thanh chịu nén có liên kết phi tuyến, mã số T2016-CT-70 (thành viên). (Buckling of the Straight Bar Under Non-Linear Boundary Conditions)
2 08-03-2018 Nghiên cứu ổn định thanh trên nền đàn hồi chịu nén theo mô hình liên kết phi tuyến giữa thanh và nền, mã số T2018-CT-011 (thành viên) (Buckling of the Beam Resting on the Tensionless Elastic Foundation )
3 05-04-2018 Tính toán kết cấu thanh có liên kết dị hướng chịu tác dụng của tải trọng động, mã số T2018-CT-018 (thành viên) (Investigation on Impact Load for the Dynamic Behavior of Bar Structures Accounting for the Non-Linear Boundary Condition)
4 20-04-2018 Một phương pháp gần đúng sử dụng hàm xấp xỉ đa thức tính toán ứng suất biến dạng trong thanh có độ mảnh lớn chịu uốn ngang – uốn dọc đồng thời, mã số T2018-CT-019 (thành viên)
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-09-2010 15-02-2015 Đại học Giao thông Vận tải, Việt Nam (UTC) Bachelor of Engineering
2 01-10-2017 30-09-2019 Yokohama National University, Japan Master of Engineering
3 01-10-2019 30-09-2022 Yokohama National University, Japan Doctor of Engineering
STT Thời gian Bài báo
1 19-08-2016 THAO Dinh Nguyen, LUU Xuan Le. (2016) "Research of Asphalt Pavement Rutting on National Roads in Vietnam.", Proceeding of 9th ATRANS Symposium, p30-39, Thailand.
2 09-12-2017 Lê Xuân Lưu, Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý, Vũ Thị Nga.(2017). "Nghiên cứu ổn định dầm trên nền đàn hồi theo mô hình nền đàn hồi một chiều." Hội nghi Cơ học toàn quốc lần thứ X,tập 3-Cơ học vật rắn, tr763-770.
3 16-11-2018 Le Xuan LUU, Hiroshi Katsuchi. (2018)."Estimation of Cable Tension Based on Shape Function of Cable and Energy Approach", 鋼構造シンポジウム 2018 (JSSC), Vol.26, p432-439.
4 26-11-2019 Luu, X.L, Katsuchi, H. and Yamada, H. (2020)."Effect of Rotational Restraint at Damper Location on Damping of a Taut Cable with a Viscous Damper", Journal of Bridge Engineering (SCIE, Q1), Vol.25(2):04019139 (DOI: 10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0001520)
5 28-06-2020 Luu, X.L, Katsuchi, H. and Yamada, H. (2020). "Asymptotic formulas for vibration-based cable tension identification accounting for uncertain boundary conditions." 10th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS 2020), Japan.
6 17-09-2020 Luu, X.L, Katsuchi, H. and Yamada, H. (2020. "Reduction of Damping in Stay Cable with a Viscous Damper Due to Rotational Restraint Between Damper and Cable." 2th International Symposium on Dynamics and Aerodynamics of Cables (ISDAC 2020), Norway.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện