Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Đăng Hanh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
1 năm
Bộ môn:
Sức bền vật liệu
Điện thoại:
0985768246
• Vật liệu xây dựng mới Tái chế các phụ phẩm công nghiệp trong xây dựng, hướng đến phát triển bền vững
STT Thời gian Nội dung
1 03-10-2011 Chức năng hóa vật liệu xi măng bằng khí CO2 ở trạng thái tới hạn (CO2 supercritique) nhằm mục đích lưu giữ chất thải hạt nhân, tại Cộng hòa Pháp
2 03-10-2011 Nghiên cứu tính chất cơ học và thủy học của bê tông thoát nước chế tạo từ phụ phẩm hải sản có vỏ, tại Cộng hòa Pháp
3 01-01-2015 Nghiên cứu tái sử dụng phụ phẩm hải sản có vỏ trong việc sản xuất san hô nhân tạo nhằm tái tạo cân bằng sinh thái biển, tại Cộng hòa Pháp
4 01-04-2015 Nghiên cứu sử dụng bùn và trầm tích biển trong thành phần bê tông tự đầm để sản xuất các khối bê tông chắn sóng biển, tại Cộng hòa Pháp
5 01-10-2015 Phát triển thế hệ mặt đường mới nhằm bảo vệ đất và bầu khí quyển, tại Cộng hòa Pháp
6 01-03-2016 Nghiên cứu khả thi việc sử dụng phụ phẩm của nghành công nghiệp chế biến tảo biển trong vật liệu xây dựng mới, tại Cộng hòa Pháp
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 03-03-2008 31-07-2008 CERIB - Epron, France Nghiên cứu biến dạng lâu dài của bê tông cốt sợi cường độ rất cao (BFUP) khi chịu xử lý nhiệt
2 03-10-2008 30-09-2011 CEA - Bagnol sur Ceze, France Chức năng hóa vật liệu xi măng bằng khí CO2 ở trạng thái tới hạn (CO2 supercritique) nhằm mục đích lưu giữ chất thải hạt nhân
3 03-10-2011 31-08-2016 ESITC Caen, France Vật liệu thân thiện môi trường
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện