Danh sách Giáo sư - Phó giáo sư | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Danh sách Giáo sư - Phó giáo sư

Danh sách Giáo sư - Phó giáo sư

Họ tên:
Lê Mạnh Việt
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Tuấn Hiệp
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Xuân Lựu
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Thụ
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trương Tất Đích
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nghiêm văn Dĩnh
Năm sinh:
1943
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ khoa học
Chi tiết
Họ tên:
Trần Vĩnh Hưng
Năm sinh:
1946
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đào Quang Liêm
Năm sinh:
1946
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Huy Thập
Năm sinh:
1947
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Sỹ Ngọc
Năm sinh:
1948
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Minh Nghĩa
Năm sinh:
1948
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Văn Vạng
Năm sinh:
1948
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đăng Điệm
Năm sinh:
1948
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Duy Hữu
Năm sinh:
1948
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ khoa học
Chi tiết
Họ tên:
Trần Đình Nghiên
Năm sinh:
1948
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Văn Khương
Năm sinh:
1949
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Bá Sơn
Năm sinh:
1949
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Đức Tuấn
Năm sinh:
1950
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Hà
Năm sinh:
1952
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Đức Nhiệm
Năm sinh:
1952
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Xuân Cậy
Năm sinh:
1953
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Từ Sỹ Sùa
Năm sinh:
1953
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Bang
Năm sinh:
1954
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Văn Ký
Năm sinh:
1955
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Văn Học
Năm sinh:
1955
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Việt Dũng
Năm sinh:
1955
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Thái Hà Phi
Năm sinh:
1956
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Bính
Năm sinh:
1956
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Huy Khang
Năm sinh:
1956
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Đắc Sử
Năm sinh:
1956
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Vịnh
Năm sinh:
1957
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Thiện
Năm sinh:
1959
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thị Xuân Mai
Năm sinh:
1959
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đào Mạnh Hùng
Năm sinh:
1959
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Toan
Năm sinh:
1959
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Hà
Năm sinh:
1960
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lã Văn Chăm
Năm sinh:
1960
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hùng Lân
Năm sinh:
1960
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hồng Lan
Năm sinh:
1961
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Duy Việt
Năm sinh:
1961
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Trọng Tích
Năm sinh:
1962
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Phương
Năm sinh:
1962
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Lan Hương
Năm sinh:
1962
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Trọng Cầu
Năm sinh:
1962
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Cảnh Minh
Năm sinh:
1963
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Long
Năm sinh:
1963
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Long
Năm sinh:
1963
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Kim Đăng
Năm sinh:
1964
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Đăng Quang
Năm sinh:
1964
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hải Hà
Năm sinh:
1965
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quân
Năm sinh:
1966
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đăng Quang
Năm sinh:
1966
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hồng Thái
Năm sinh:
1966
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Tuyết Lan
Năm sinh:
1967
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hoài Đức
Năm sinh:
1968
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Ngọc Toàn
Năm sinh:
1968
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Điệp
Năm sinh:
1968
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Hải
Năm sinh:
1969
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Văn Bách
Năm sinh:
1969
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Chương
Năm sinh:
1970
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tuấn Anh
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Phúc
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Hoàng Kiên
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Phương Duy
Năm sinh:
1973
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Năm sinh:
1973
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Hùng
Năm sinh:
1973
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Nghĩa
Năm sinh:
1973
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Mai
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Mạnh
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Tiềm
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hòa
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Quốc Đạt
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Duy Tiến
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Bạch Dương
Năm sinh:
1975
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lương Xuân Bính
Năm sinh:
1975
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Thị Lan Hương
Năm sinh:
1975
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Tuấn Đạt
Năm sinh:
1975
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Duy Anh
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Quốc Cường
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Sang
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Hoàng
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Tiến Thành
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Bích Hằng
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Như
Năm sinh:
1977
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Anh Cương
Năm sinh:
1977
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Xuân Huy
Năm sinh:
1977
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Viết Thanh
Năm sinh:
1977
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quang Hanh
Năm sinh:
1978
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Ngọc Hiền
Năm sinh:
1978
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thế Truyền
Năm sinh:
1978
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Long
Năm sinh:
1979
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Anh Tú
Năm sinh:
1979
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đào Duy Lâm
Năm sinh:
1979
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đào Thanh Toản
Năm sinh:
1979
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Việt Hùng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thu Hằng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trung Kiên
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Đức Tân
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Bảo Việt
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Hưng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Lương Miên
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Châu Lân
Năm sinh:
1981
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Lương Hải
Năm sinh:
1981
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thanh Hà
Năm sinh:
1981
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Thuấn
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Lê Hùng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Xuân Nam
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Quảng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thành Trung
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thành Công
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hoàng Tùng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Văn Minh
Năm sinh:
1983
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Cường
Năm sinh:
1983
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Thị Thanh Huyền
Năm sinh:
1984
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện