ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Đảng bộ trường Đại học GTVT ra đời và trưởng thành từ chi bộ đầu tiên năm 1949 chỉ vài năm sau khi trường Cao đẳng Giao thông công chính tiền thân của trường Đại học GTVT ngày nay được khai giảng 15/11/1945.
        Đã nhiều năm là Đảng bộ cơ sở 3 cấp khi thì trực thuộc Thành ủy Hà Nội, khi thì trực thuộc Đảng ủy Giao thông Trung ương. Khi trực thuộc Đảng ủy các cơ quan chính dân Đảng Trung ương. Trải qua hơn 45 năm (24/2/1961) hoạt động, gắn liền với sự phát triển của trường Đại học Giao thông vận tải. Đảng bộ trường Đại học GTVT đã trải qua 27 nhiệm kỳ Đại hội Đảng ; Từ Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất ngày 12/1/1962, do đồng chí Bùi Thu làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội này mang tính chất lịch sử, đánh dấu sự ra đời chính thức của Đảng bộ trường Đại học GTVT, trước đó do có số đông đảng viên và một số chi bộ cho nên ngày 24/2/1961 Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông ra quyết định số 26/QĐ-ĐU thành lập Đảng bộ Đại học Giao thông gồm 5 chi bộ và 96 đảng viên ; tạm chỉ định 3 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ: đồng chí Bùi Thu Bí thư, đồng chí Lê Quý An Ủy viên, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh Ủy viên.
Sau khi có quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ thành lập trường Đại học GTVT 24/3/1962, Đảng bộ Đại học GTVT tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II vào ngày 29/3/1963. Đại hội lần này có ý nghĩa lịch sử là Đại hội đầu tiên sau khi có quyết định chính thức của Chính phủ thành lập trường Đại học GTVT. Kể từ đó đến nay Đảng bộ trường đã trải qua 27 kỳ Đại hội lần lượt 11 đồng chí đã và đang giữ chức Bí thư Đảng bộ: Bùi Thu 1961 – 1963, Nguyễn Kha 1963  -1966, Nguyễn Thành Đính 1966 – 1967, Nguyễn Đức Bảng 1967 – 1972, Trần Y 1972 – 1975, Ngô Tiến Tập 1975 – 1982, Lê Xuân Thụ 1982 – 1986,  đ/c Cẩm 1986 – 1990, Nghiêm Văn Dĩnh 1990 – 2001, Lê Văn Học 2001 – 2005, Trần Tuấn Hiệp 2005-2010, Trần Đắc Sử 2010 đến 2016, Nguyễn Duy Việt 2016 đến nay.
        Từ khi thành lập Đảng bộ Đại học GTVT đến nay Đảng bộ luôn giữ vững vai trò lãnh đạo của mình đối với mọi mặt hoạt động của trường Đại học GTVT. 
        Thời kỳ 1962 – 1975 lãnh đạo nhà trường mở rộng đào tạo khôi phục kinh tế đất nước, chuẩn bị sơ tán và sơ tán triệt để, thay đổi phương thức hoạt động, đảm bảo sinh hoạt và đào tạo phù hợp với hoàn cảnh đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. Lãnh đạo nhà trường gắn chặt hơn mọi hoạt động với xã hội, góp phần xây dựng và đảm bảo giao thông đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ. Lãnh đạo nhà trường khắc phục hậu quả chiến tranh đẩy mạnh mọi hoạt động góp phần đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 
        Thời kỳ 1975 – 1985 lãnh đạo toàn trường nhanh chóng ổn định tình hình, mở rộng quy mô và loại hình đào tạo, tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV. Lãnh đạo nhà trường kết hợp nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng tổ quốc, phát huy tinh thần năng động sáng tạo tìm ra lối đi tạo thế đi lên khắc phục khó khăn chuẩn bị điều kiện cho thời kỳ phát triển mới. 
        Thời kỳ 1986 – 2007 lãnh đạo nhà trường khắc phục khó khăn của thời kỳ khủng hoảng kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, duy trì hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất. Thực hiện nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách giáo dục đại học. 
        Phát huy truyền thống trên 60 năm ngày khai giảng trường dưới chính quyền cách mạng và 45 ngày Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập trường Đại học GTVT. Đảng bộ tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn theo chiều sâu, tích cực lãnh đạo nhà trường phấn đấu tạo tiền đề để trở thành trung tâm đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước nói chung và ngành GTVT nói riêng.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS