Khoa Vận tải - Kinh tế | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Khoa Vận tải - Kinh tế

Khoa Vận tải - Kinh tế

Họ tên:
Nguyễn Văn Thụ
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Hà
Năm sinh:
1952
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Từ Sỹ Sùa
Năm sinh:
1953
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Trọng Tích
Năm sinh:
1962
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Phương
Năm sinh:
1962
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Lan Hương
Năm sinh:
1962
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quân
Năm sinh:
1966
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đăng Quang
Năm sinh:
1966
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hồng Thái
Năm sinh:
1966
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Điệp
Năm sinh:
1968
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Chương
Năm sinh:
1970
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Vân Hà
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Thu Giang
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Trường
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Văn Thọ
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Lê Thanh Thanh
Năm sinh:
1991
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thực
Năm sinh:
1954
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Đức Thung
Năm sinh:
1957
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Lan Hương
Năm sinh:
1958
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Tường Vi
Năm sinh:
1962
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Tuệ Khanh
Năm sinh:
1963
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Loan
Năm sinh:
1968
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Mai
Năm sinh:
1971
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Thị Thanh Bình
Năm sinh:
1971
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hoài An
Năm sinh:
1971
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Lan Anh
Năm sinh:
1973
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Chu Kiều Linh
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Thanh Thủy
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Thanh Hằng
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hải Hà
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Khoa
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thu Huyền
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Thị Nhự
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phan Nguyễn Hoài Nam
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thanh Nga
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Thị Thanh Hoa
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thảo
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
An Minh Ngọc
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Tú
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thu Hằng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đoàn Thanh Tân
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Dương Hữu Tuyến
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Anh Tuấn
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lâm Quốc Đạt
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Hà
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thùy Linh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hoàng Mai
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Cao Ý
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Từ Thị Hoài Thu
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tiến Quý
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Xuân Trường
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Hồng Bích
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Giang
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Anh Tuấn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Quang Bằng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoa Ngọc Minh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Ngọc Tú
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hà Thanh Tùng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Thị Hiền Anh
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Minh Ngọc
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thu Hà
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Thạch Minh Quân
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Ngọc Hải
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Hải Sơn
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Tiến Thiêm
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Minh Hiếu
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Hường
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Kim Ngân
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Chu Tống Khánh Linh
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đoàn Trọng Ninh
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thu Giang
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Như
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Nguyệt Hằng
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lương Tuấn Anh
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thùy Dung
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Kiều Thị Hương Giang
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Huệ
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thúy Ngà
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hà Anh
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Thị Trang
Năm sinh:
1990
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đới Thị Huyền Thư
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hải Linh
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Chu Thùy Dương
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Thu Hằng
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thơm
Năm sinh:
1993
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Trung Hiếu
Năm sinh:
1994
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Duy Đức
Năm sinh:
1994
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện